עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מועמדים לוועדות מומחים או לנציג ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה בוועדות התקינה

בוועדות התקינה הישראליות פועלים חברים מומחים מתחומי המשק השונים.

מעת לעת אנו מגייסים מומחים לוועדות תקינה ואת הפנייה לגיוס נעלה בדף זה.

נדרשים מומחים לוועדות הבאות:

שם ומספר הוועדה מועמדות ל: ניתן להגיש מועמדות עד מכתב הפנייה מייל לרכז – הגשת מועמדות
     

 

 

 

       
         

 

1. להגשת בקשה לחברות בוועדת מומחים

2. להגשת בקשה לנציג ההנדסה, האדריכלות והטכנולוגיה בוועדת התקינה