עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מועמדים לוועדות מומחים

בוועדות התקינה הישראליות פועלים חברים מומחים מתחומי המשק השונים.

מעת לעת אנו מגייסים מומחים לוועדות תקינה ואת הפנייה לגיוס נעלה בדף זה.

נדרשים מומחים לוועדות הבאות:

נא לשלוח את בקשת ההצטרפות אך ורק כמענה לפניות המפורטות בטבלה.
פניות שיישלחו ללא קשר לפניה או ללא ציון כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בטופס או לאחר מועד הגשת המועמדות המפורט בטבלה,
לא ייענו.

שם ומספר הוועדה מועמדות ל: ניתן להגיש מועמדות עד מכתב הפנייה מייל לרכז – הגשת מועמדות
511725 - נגישות הסביבה הבנויה ועדת מומחים 29.03.2023

מכתב הפנייה

arad_gl@sii.org.il

ת"י 12586 - אבזרים לטיפול בילדים - מחזיק מוצץ - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה ועדת מומחים 29.03.2023 מכתב הפנייה

dorit_ya@sii.org.il

עבור ת"י 1313 - אביזרים להיגיינה של האישה : טמפונים לווסת ועדת מומחים 29.03.2023 מכתב הפנייה

dorit_ya@sii.org.il

511926 - אטימות מעטפת הבניין לחדירת מים

ועדת מומחים 30.3.2023 מכתב הפנייה lital_sh@sii.org.il
549021 – מגלשות מים ועדת מומחים 31.03.2023 מכתב הפנייה nir_sh@sii.org.il
511329 – יחידות זכוכית בידוד ועדת מומחים 13.04.2023 מכתב הפנייה lital_sh@sii.org.il

 

 להגשת בקשה לחברות בוועדת מומחים