עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

מועמדים לוועדות מומחים

בוועדות התקינה הישראליות פועלים חברים מומחים מתחומי המשק השונים.

מעת לעת אנו מגייסים מומחים לוועדות תקינה ואת הפנייה לגיוס נעלה בדף זה.

נדרשים מומחים לוועדות הבאות:

נא לשלוח את בקשת ההצטרפות אך ורק כמענה לפניות המפורטות בטבלה.
פניות שיישלחו ללא קשר לפניה או ללא ציון כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים בטופס או לאחר מועד הגשת המועמדות המפורט בטבלה,
לא ייענו.

שם ומספר הוועדה מועמדות ל: ניתן להגיש מועמדות עד מכתב הפנייה מייל לרכז – הגשת מועמדות
510416 – עמידות מתקני חומ"ס ברעידות אדמה וועדת מומחים 31/08/2023 מכתב הפנייה nir_sh@sii.org.il
820415 - בדיקות בשטח של צ'ילרים מותקנים וועדת מומחים 07/09/2023 מכתב הפנייה michal_ph@sii.org.il

 

 להגשת בקשה לחברות בוועדת מומחים