עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

נספחים לת"י 413

נתונים סייסמיים לת"י 413- ג"ת 1-4

1. Z – מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה לתקופות חזרה של 475 שנה (סעיף 202.1.1)

2. מקדמי תאוצת קרקע אופקית חזויה לתקופות חזרה של 125, 475, 975, 2475 שנה (מתייחס להערה שבסעיף 202.1.1).

הערה: מקדמי התאוצה הוכנו ע"י המכון הגיאופיסי לישראל, והם מובאים כאן במפות ובטבלות, הן ביישובים והן בנקודות רשת.בשלב זה לא ניתן להקליד כאן קואורדינטות ב"הפעלת תכנת חיפוש" ולקבל מקדמי תאוצה. הנושא נמצא בטיפול. עד שיסתיים הטיפול ניתן, במקרה הצורך, לעשות זאת בתקליטור שנמצא בספריית מכון התקנים.

מפת מקדמים סיסמיים 125   מפת מקדמים סיסמיים 475   מפת מקדמים סיסמיים 975   מפת מקדמים סיסמיים 2475

3. מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)

4. מפת אזורים חשודים בהגברות שתית חריגות (יש להמתין מספר שניות עד שיעלה הקובץ)

 

נתונים סיסמיים 413 ג"ת 5

1. מקדמי תאוצת קרקע אופקית חזויה s1 לתקופות חזרה שונות:   475 שנה (10% ב-50 שנה)   975 שנה (5% ב-50 שנה)   2475 שנה (2% ב-50 שנה)

2. מקדמי תאוצת קרקע אופקית חזויה ss לתקופות חזרה שונות:   475 שנה (10% ב-50 שנה)   975 שנה (5% ב-50 שנה)   2475 שנה (2% ב-50 שנה)

3. מקדם תאוצת קרקע אופקית חזויה Z לתקופות חזרה שונות:   475 שנה (10% ב-50 שנה)   975 שנה (5% ב-50 שנה)   2475 שנה (2% ב-50 שנה)

4. זמן המחזור הפינתי הארוך TL לתקופות חזרה שונות:   475 שנה (10% ב-50 שנה)   975 שנה (5% ב-50 שנה)   2475 שנה(2% ב-50 שנה)

5. מפת העתקים פעילים וחשודים כפעילים

6. מפת אזורים חשודים בהגברות שתית חריגות