עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 755

תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג

FIRE CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION PRODUCTS AND BUILDING ELEMENTS: TEST METHODS AND CLASSIFICATION ACCORDING TO THE TEST RESULTS

תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג  תקן זה מפרט שיטות בדיקה והנחיות לסיווג של כל מוצרי  הבנייה לפי תגובותיהם בשרפה, לרבות מוצרים המשולבים  .באלמנטים של הבניין  התקן קובע את סיווג מוצרי הבנייה ואלמנטי הבניין  בזמן בדיקתם ואינו מתחשב בשינויים בתכונותיהם במשך  .זמן  התקן דן במוצרי הבנייה ואלמנטי הבניין בכל הנוגע  .ליישום שלהם על ידי משתמש הקצה  :תקן זה חל על שלוש קטגוריות, על כל אחת מהן בנפרד  מוצרי בנייה, למעט ציפויי רצפה ושרוולי בידוד-  ;לינאריים  ;ציפויי רצפה-  .מוצרי שרוולי בידוד לינאריים-  חומר לא דליק 

חומר דליק  חומר דליק-נעלם  מעבדה מאושרת  קצף פולימרי  חומרי בנייה 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2010
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  31/05/2012
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6191
 • תאריך פרסום ברשומות
  23/01/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 755 1997 31/12/2010
ת"י 755 1998 31/12/2010
ת"י 755 2007 31/12/2010

16 תיקון הטעות ממאי 2012 פורסם בי"פ 6446 ביום .2012 ביולי התקן הישראלי ת"י 755 מדצמבר 2010, לרבות גיליון 2012 התיקון מס' 1 מנובמבר 2011 ותיקון הטעות ממאי יישארו בתוקף במשך שנה וחצי מיום פרסום תקן זה ברשומות, בתאריך 20 בפברואר 2015. בתום תקופה זו .ייכנס לתוקף התקן הישראלי במהדורתו החדשה גיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 2015 עידכן את הכניסה :של ת"י 775 חלק 1 מיולי 2013 כלהלן התקן הישראלי ת"י 755 מדצמבר 2010, לרבות גיליון 2012 התיקון מספר 1 מנובמבר 2011 ותיקון הטעות ממאי יישאר בתוקף במשך שנתיים וחצי מיום פרסום תקן זה .ברשומות בתום תקופה זו בתאריך 20 בפברואר 2016 ייכנס לתוקף .2013 התקן הישראלי במהדורתו החדשה משנת גיליון תיקון מס' 3 מאפריל 2016 עידכן את הכניסה :לתוקף של ת"י 755 חלק 1 מיולי 2013 כלהלן החל מיום פרסום תקן ישראלי זה, ת"י 755, ברשמות ועד 20 בפברואר 2018 יהיו בתוקף הן התקן הישראלי במהדורתו החדשה והן התקן הישראלי ת"ח 755 במהדורתו הישנה משנת 2010 (לרבות גיליון התיקון שלו). בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו החדשה .בלבד

מספר כותר מסמך
ת"י 921 חלק 1
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 2
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות לבנייני מגורים
ת"י 921 חלק 3
תגובות בשרפה של חומרי בנייה : דרישות לבנייני משרדים
ת"י 921 חלק 4
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות חינוך
ת"י 921 חלק 5
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבנייני מסחר
ת"י 921 חלק 6
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי עינוג ולבנייני התקהלות ציבורית
ת"י 921 חלק 7
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי מלון
ת"י 921 חלק 8
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות לבתי חולים
ת"י 921 חלק 9
תגובות בשרפה של חומרי בנייה: דרישות למוסדות סגורים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2859 מאוזכר 2006
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E 648-06A מאוזכר -
BS BRITISH STANDARDS INST. 476-7 מאוזכר 1987
CFR CODE OF FEDERAL REGULATION 29 מאוזכר 1989
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 4102-1 מאוזכר 1981
EN CEN 13238 מאוזכר 2010
EN CEN 13501-1 מאוזכר 2007
EN CEN 13501-1 +AMN 1 מאוזכר 2009
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 11182 מאוזכר 2002
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 11925-2 מאוזכר 2002
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 15-3-3 מאוזכר 1981
UL UNDERWRITERS LABORATORIES 94 מאוזכר 2006
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00755-00-0-1 30/11/2011 תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00755-00-0-1 30/11/2011 תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות אש FIRE TESTS
בדיקות סיווג באש FIRE-TEST CLASSIFICATIONS
בטיחות אש FIRE SAFETY
התלקחות IGNITABILITY
חומרי בנייה BUILDING MATERIALS
עשן SMOKE
רעילות TOXICITY
חומר דליק
חומר דליק-נעלם
חומר לא דליק
חומרי בנייה
מעבדה מאושרת
קצף פולימרי