עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1068 חלק 1

חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה

WINDOWS:GENERAL REQUIREMENTS AND TEST METHODS

חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה  תקן זה חל על חלונות מוגמרים המיועדים להרכבה  בבנינים. התקן מפרט דרישות כלליות ושיטות בדיקה  של חלונות עשויים אלומיניום, עץ, פלדה,פלסטיק קשיח  או כל חומר אחר מתאים. הדרישות המיוחדות לחומרים  השונים שמהם עשויים החלונות מפורטות בחלקים הנוספים  .שבסדרה. תקן זה אינו חל בהתקנת חלונות באתר הבניה  חלון מוגמר  מלבן  מלבן סמוי  אגף  זקף  אזן  בדיד  אחז  חלון מרוכב  חלון רפפות בקיר חיצוני  חלון רפפות בקיר פנימי  מידה מודולרית של חלון  זמק  לחץ שיא  מסמכי היצרן 

205.92 ₪ (176 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/10/1994
 • תאריך אישור מחדש
  31/05/2006
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  6
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4260
 • תאריך פרסום ברשומות
  13/11/1994
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1068 1987 01/10/1994

.ג"ת 3 - פברואר 1998 הופיע בנפרד מהתקן חלק זה של התקן ביחד עם חלק 4 באים במקום ת"י .1959 - 330 (1998 מבטל את מפמ"כ 274-מאי 1985 על חלקיו (אוקטובר ראה הערה לחלות התקן, אזכורים ישראלים והגדרות .4 'בג"ת מס :6 'הערה לגיליון תיקון מס .גיליון התיקון ייכנס לתוקף שנה מיום פרסומו ברשומות .ברשומות הערה לגיליון תיקון מס' 6: גיליון התיקון ייכנס .לתוקף שנה מיום פרסומו ברשומות

מספר כותר מסמך
ת"י 258
ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום
ת"י 266
ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות
ת"י 325
(ציפויים אנודיים על אלומיניום (אילגון
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 836
סגסוגות אבץ: נסכות ויצוקים בדפוסי קבע
ת"י 918
ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
ת"י 1068 חלק 2
חלונות:חלונות אלומיניום
ת"י 1068 חלק 4
חלונות : חלונות פלדה
ת"י 1068 חלק 5
(PVC-U) חלונות: חלונות פוליוויניל כלורי קשיח
ת"י 1542
אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 1670 מאוזכר 2007
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 9227 מאוזכר 2006
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01068-01-0-1 15/02/1996 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-1 15/02/1996 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-2 28/02/1997 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-2 28/02/1997 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-3 01/02/1998 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-3 01/02/1998 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-4 01/05/2001 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-4 01/05/2001 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-5 28/04/2011 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01068-01-0-6 30/04/2015 חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
בדיקות עמידות למים WATER-RESISTANCE TESTS
חלונות WINDOWS
עמידות ברוח WIND RESISTANCE
תכונות מכניות MECHANICAL PROPERTIES
אגף
אזן
אחז
בדיד
זמק
זקף
חלון מוגמר
חלון מרוכב
חלון רפפות בקיר חיצוני
חלון רפפות בקיר פנימי
לחץ שיא
מידה מודולרית של חלון
מלבן
מלבן סמוי
מסמכי היצרן