עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 466 חלק 4

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום

CONCRETE CODE: PRECAST CONCRETE ELEMENTS AND STRUCTURES

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום  תקן זה דן בחישוב, בתכן, בייצור ובהקמה של רכיבים  אלמנטים) ומערכות קונסטרוקטיביים מבטון טרום, לרבות)  .רכיבי קיר לא-נושאים ומערכות של תקרות מיקשר  מישק הצטמקות  מישק התפשטות  מישק החלקה  חיבור פרקי  מישק שקיעה  מישק יבש  מישק גמיש  מישק מצע  עמיסה בתנועה  עמיסה במנוחה  דחייה  רכיב חרושתי  תקרת מיקשר  רכיב קווי  התמוטטות בשרשרת 

269.1 ₪ (230 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/1991
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  3
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3893
 • תאריך פרסום ברשומות
  21/06/1991
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 17 1977 01/04/1991

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 3
-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה
ת"י 26 חלק 6
,בדיקות בטון: נטילה של דוגמות מבטון שהתקשה במבנה הכנתן ובדיקת חוזק הלחיצה שלהן
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 127 חלק 2
מבחני הסמכה לרתכים:ריתוך התכה - אלומיניום וסגסוגת אלומיניום
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 5
חוקת הבטון:תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1923 חלק 2
ייצור אלמנטים מבטון: בטון טרומי - ייצור ומוצרים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-109 מאוזכר 1987
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00466-04-0-1 01/04/1997 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-04-0-2 30/12/1999 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00466-04-0-3 31/03/2010 חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון CONCRETES
בטון טרום PRECAST CONCRETE
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
בניינים BUILDINGS
מבנים STRUCTURES
קודים, חוקות CODES
דחייה
התמוטטות בשרשרת
חיבור פרקי
מישק גמיש
מישק החלקה
מישק הצטמקות
מישק התפשטות
מישק יבש
מישק מצע
מישק שקיעה
עמיסה במנוחה
עמיסה בתנועה
רכיב חרושתי
רכיב קווי
תקרת מיקשר