עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 12464 חלק 1

אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה בתוך מבנים

LIGHT AND LIGHTING - LIGHTING OF WORK PLACES: INDOOR WORK PLSCES

אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה: מקומות עבודה  בתוך מבנים  תקן זה מפרט דרישות תאורה עבור בני אדם במקומות  עבודה בתוך מבנים, המתאימות לצורכי נוחות חזותית  ולצורכי בצועים של אנשים בעלי יכולת ראייה תקינה  חזותית). כל המטלות הרגילות החזותיות מובאות)  בחשבון, לרבות ציוד מרקעי תצוגה  (DSE - DISPLAY SCREEN EQUIPMENT)  תקן זה מפרט דרישות לפתרונות תאורה עבור רוב  מקומות העבודה שבתוך מבנים ועבור האזורים הקשורים  ,אליהם בכל הנוגע לכמות ההארה ולאיכותה. נוסף על כך  .מובאות המלצות לתנאי תאורה נאותים 

702 ₪ (600 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/08/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7648
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 8995 2007 31/08/2017

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12464 זהה חלקית 2011

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
LIGHTING LEVELS
(סביבה (עבודה ENVIRONMENT (WORKING)
(צגים (מחשבים DISPLAY DEVICES (COMPUTERS)
(תנאי עבודה (פיזיים WORKING CONDITIONS (PHYSICAL)
אור LIGHT
הנדסת אנוש, ארגונומיה ERGONOMICS
מערכות תאורה LIGHTING SYSTEMS
מקדם החזרה REFLECTION FACTOR
תאורה פנימית INTERIOR LIGHTING

לא קיימים מונחים לתקן זה