עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 4466 חלק 2

פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים

STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE: PLAIN BARS

פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים  חלק זה של סדרת התקנים קובע דרישות טכניות עבור  מוטות חלקים המיועדים לשמש כזיון בבטון. תקן זה חל  .(S-240) 240-על פלדה מסוג פ  :הערה  בכינוי פלדה מייצגת את המילה (S") "האות הראשונה "פ  במונח "פלדה לזיון בטון. שלוש ("STEEL") "פלדה"  הספרות שאחריה מייצגות את הערך האופייני המינימלי של  .REH גבול הכניעה  תקן זה חל על מוצרים המסופקים כמוטות ישרים, בין  .שיוצרו כמוטות ישרים ובין שעובדו מסלילים  תקן זה חל על הסליל, על המוט הישר ועל המוט שיושר  .מסליל 

תהליך הייצור נתון לשיקול דעתו של היצרן כל עוד הוא  .עומד בכל הדרישות כמפורט בתקן זה  התקן אינו חל על מוטות פלדה חלקים המיוצרים ממוצרים  .מוגמרים, כגון לוחות ופסי רכבת 

 • תאריך פרסום
  10/03/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית + מוסף תרגום לעברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6568
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/03/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 4466 חלק 2 1997 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 2 2000 18/06/2013
ת"י 4466 חלק 2 2007 18/06/2013

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 6935 זהה חלקית 2007

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון מזוין REINFORCED CONCRETE
מוטות BARS
סלילים COILS
פלדה STEELS
פלדת זיון REINFORCING STEELS
פלדת מבנים STRUCTURAL STEELS

לא קיימים מונחים לתקן זה