עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 60825 חלק 1

בטיחות מוצרי לייזר: מיון הציוד ודרישות

SAFETY OF LASER PRODUCTS: EQUIPMENT CLASSIFICATION AND REQUIREMENTS

תקן זה חל על הבטיחות של מוצרי לייזר הפולטים קרינה  בתחום אורכי הגל 180 נ"מ עד 1 מ"מ. אף על פי שקיימים  מכשירי לייזר הפולטים באורכי גל הקצרים מ-180 נ"מ  בתחום העל-סגול בריק), הם אינם כלולים בחלות תקן זה)  מכיוון שבמצב רגיל קרן הלייזר חייבת להיות בתוך מארז  מרוקן, ולכן סיכוני הקרינה האופטית הטמונים במכשיר  הם מינימליים. מוצר לייזר יכול להיות מורכב מלייזר  יחיד, עם ספק כוח נפרד או בלעדיו, או יכול לכלול  לייזר אחד או יותר במערכת אופטית, במערכת חשמלית או  במערכת מכנית מורכבת. בדרך כלל, מוצרי לייזר משמשים 

להדגמת תופעות פיזיקליות ואופטיות, לעיבוד חומרים,  לקריאת נתונים ולאחסונם, לשידור מידע ולהצגתו וכדומה  מערכות כאלה משמשות בתחומי התעשייה, העסקים .,  .הבידור, המחקר, החינוך, הרפואה ומוצרי הצריכה 

819 ₪ (700 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  15/11/2015
 • תאריך אישור מחדש
  19/04/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7173
 • תאריך פרסום ברשומות
  27/12/2015
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 60825 חלק 1 2010 15/11/2015

הערות

:הערה לאומית 1 החל מיום פרסום תקן ישראלי זה ת"י 60825 חלק ברשומות ועד 91 ביוני 2017 יהיו בתוקף הן תקן זה, ת"י 52806 חלק 1, במהדורתו החדשה והן תקן זה, ת"י 8 80625 חלק 1 במהדורתו הישנה מאוקטובר .2010 בתום תקופה זו יהיה בתוקף התקן הישראלי במהדורתו .החדשה בלבד

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 62471
בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה
ת"י 62471 חלק 2
בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה: הנחיות לדרישות ייצור הנוגעות לבטיחות קרינה אופטית שאינה קרינת לייזר
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60825 זהה חלקית 2014

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
בטיחות בעבודה OCCUPATIONAL SAFETY
לייזרים LASERS
מערכות מיון CLASSIFICATION SYSTEMS
סיכוני אור LIGHT HAZARDS
פליטת אור LIGHT EMISSION

לא קיימים מונחים לתקן זה