עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1220 חלק 3

מערכת גילוי אש  אופיין אש  עשן  אזעקת שווא  אזור גילוי  חדר נקי  יחידת בקרה ראשית לגילוי עשן  טלפון כבאים  (LOOP) עניבה  (CLASS A) A שיטה  מתח נמוך  מערכת כבלים  חייגן 

237.04 ₪ (202.6 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  19/10/2014
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  2
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6938
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/12/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1220 חלק 3 2004 08/03/2015
ת"י 1220 חלק 3 2007 08/03/2015
מספר כותר מסמך
ת"י 145 חלק 1
תיבות ומעטפות לאבזרים חשמליים להתקנות קבועות לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות כלליות
ת"י 921 חלק 1
תגובות בשרפה של חומרי בנייה:דרישות כלליות
ת"י 1155
כבלים לתדר שמע:כבלים למיתקני בזק בעלי בידוד ומעטה הגנה עשויים פוליוויניל כלורי
ת"י 1220 חלק 1
מערכות גילוי אש: גלאי עשן
ת"י 1220 חלק 2
מערכות גילוי אש: יחידות בקרה
ת"י 1220 חלק 4
מערכות גילוי אש: גלאי חום
ת"י 1220 חלק 5
מערכות גילוי אש: גלאי עשן עצמאיים
ת"י 1220 חלק 6
מערכות גילוי אש:התקנים לאיתות ידני
ת"י 1220 חלק 10
מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע
ת"י 1220 חלק 11
מערכות גילוי אש:תחזוקה
ת"י 1516 חלק 1
1-כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב מ כבלים למתח :(UM=עד 30 ק"ו (36 ק"ו (UM=ק"ו (1.2 ק"ו (UM=ו-3 ק"ו (3.6 ק"ו (UM=נקוב של 1 ק"ו (1.2 ק"ו
ת"י 1596
מערכת מתזים - התקנה
ת"י 60227 חלק 1
כבלים מבודדים בפוליוויניל כלורי למתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
ת"י 60245 חלק 1
כבלים מבודדים בגומי - מתחים נקובים שאינם גדולים מ-450/750 וולט: דרישות כלליות
ת"י 60898 חלק 1
אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים
ת"י 61386 חלק 21
מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות -מערכות מובלים קשיחים
ת"י 61386 חלק 22
- מערכות מובלים לניהול כבלים: דרישות מיוחדות מערכות מובלים כפיפים
ת"י 61439 חלק 1
לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות כלליות
ת"י 62040 חלק 1
דרישות בטיחות :(UPS) מערכות אל-פסק
תקנה 1
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 2000-נמוך), התש"ס
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 4102 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60331 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60332 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01220-03-0-1 14/05/2020 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01220-03-0-2 14/05/2020 מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

(CLASS A) A שיטה
(LOOP) עניבה
אופיין אש
אזור גילוי
אזעקת שווא
חדר נקי
חייגן
טלפון כבאים
יחידת בקרה ראשית לגילוי עשן
מערכת גילוי אש
מערכת כבלים
מתח נמוך
עשן