עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 2.8

בדיקות בטון: בטון טרי- הפרשת מים

TESTING CONCRETE: FRESH CONCRETE- BLEEDING

בדיקות בטון: בטון טרי- הפרשת מים  תקן זה מתאר שיטה לקביעת כמות המים המופרשים  מבטון טרי, לאחר השמתו והידוקו. שיטת הבדיקה ישימה  לבטון שגודל הגרגר המקסימלי של האגרגט שבו אינו גדול  .מ-40 מ"מ 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2006
 • תאריך אישור מחדש
  19/09/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5622
 • תאריך פרסום ברשומות
  31/01/2007
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 2 1990 31/12/2006
ת"י 26 חלק 2 1992 31/12/2006
מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון CONCRETES
בטון טרי FRESH CONCRETE
הפרשת מים BLEEDING
חומרי בנייה CONSTRUCTION MATERIALS
מים WATER

לא קיימים מונחים לתקן זה