עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1225 חלק 4

חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות ברעידות אדמה

STEEL STRUCTURES CODE: DESIGN FOR EARTHQUAKE RESISTANCE

חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות ברעידות אדמה  תקן זה חל על תכן לעמידות ברעידות אדמה של מבני פלדה  כללי התכן המפורטים בתקן זה מובאים נוסף על הכללים  .1 שבתקן הישראלי ת"י 1225 חלק 

 • תאריך פרסום
  26/02/2009
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5934
 • תאריך פרסום ברשומות
  24/03/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 341-5 מאוזכר -
AISC AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION 360-5 מאוזכר -
EN CEN 1993-1-10 מאוזכר 2004
EN CEN 1998 זהה חלקית 2004

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה