עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 15288

הנדסת מערכות ותוכנה- תהליכים של מחזור חיי מערכת

SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING- SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES

תקן בין לאומי זה קובע מסגרת תהליכים אחידה לתיאור  מחזור החיים של מערכת מעשה ידי אדם. הוא מגדיר  קבוצה של תהליכים והמינוח השייך להם, עבור מחזור  החיים המלא הכולל רעיון, פיתןח, ייצור, הכנסה  לשימוש, תמיכה, והוצאה משימוש. תקן זה תומך גם  .בהגדרה, בבקרה, בהערכה ובשיפור של תהליכים אלה  תהליכים אלה יכולים להיות מיושמים בו זמנית, באופן  אינטרטיבי ובאופן רקורסיבי לגבי מערכת ומרכיביה  .לאורך מחזור חיי המערכת 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  23/11/2009
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6039
 • תאריך פרסום ברשומות
  30/12/2009
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  ניהול ואיכות

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEEE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS STD 15288 זהה 2008
ISO/IEC ISO/IEC 15288 זהה 2008

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
מחזורי חיים LIFE CYCLES
מערכות הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE SYSTEMS
ניהול MANAGEMENT
קיימות DURABILITY
תוכנה COMPUTER SOFTWARE

לא קיימים מונחים לתקן זה