עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 129 חלק 1

מטפים מיטלטלים: תחזוקה

PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS: MAINTENANCE

מטפים מיטלטלים: תחזוקה  תקן זה קובע כללי בקרה שוטפת וכללי תחזוקה של מטפים  מיטלטלים (להלן: מטפים) במקום הימצאם. כמו כן קובע  .התקן דרישות למילוי חוזר של המטפים  אין תקן זה דן בהוראות ההתקנה של המטפים; בהם דן  .2 התקן הישראלי ת"י 129 חלק  מטפה מיטלטל  כושר כיבוי  בקרה שוטפת  תחזוקה  בדיקת לחץ הידרוסטטי פנימי  מילוי חוזר  אחראי  תחזוקאי מטפים מאושר  מבקר שנתי  שירות תחוקה 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/06/2008
 • תאריך אישור מחדש
  16/07/2012
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 5828
 • תאריך פרסום ברשומות
  03/07/2008
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 66
מטפים מיטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה
ת"י 129 חלק 2
.מטפים מיטלטלים:התאמה,התקנה וסימון
ת"י 212
מטפי פחמה-חומצה מיטלטלים: מילויים ותמיסות מילוי
ת"י 318
מטפי פחמן דו-חמצני מיטלטלים
ת"י 388
פחמן דו-חמצני מעובה
ת"י 463
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה המאוחסנים בנפרד
ת"י 570 חלק 1
מטפים מיטלטלים: מטפים של אבקה ושל גז סניקה המאוחסנים במשותף - המטפה
ת"י 570 חלק 2
מטפים מיטלטלים: מד לחץ
ת"י 712 חלק 1
גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי פלדה ללא תפר
ת"י 712 חלק 3
גלילים מיטלטלים לגזים: בדיקות ובחינות תקופתיות של גלילי סגסוגת אלומיניום ללא תפר
ת"י 987
מטפי הלון מיטלטלים למילוי חוזר
ת"י 1012
דירוג כושר הכיבוי של מטפים מיטלטלים
ת"י 1022
אבקה לכיבוי אש
ת"י 1153
מטפים לכיבוי אש לשימוש חד פעמי
ת"י 1300
מטפים מיטלטלים של אבקה יבשה ושל גז סניקה לכיבוי מתכות בעירות

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות אש FIRE SAFETY
מטפים לכיבוי אש FIRE EXTINGUISHERS
מטפים מיטלטלים PORTABLE FIRE EXTINGUISHERS
ציוד כיבוי אש FIRE EQUIPMENT
תחזוקה MAINTENANCE
אחראי
בדיקת לחץ הידרוסטטי פנימי
בקרה שוטפת
כושר כיבוי
מבקר שנתי
מטפה מיטלטל
מילוי חוזר
שירות תחוקה
תחזוקאי מטפים מאושר
תחזוקה