עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 299

סימון מוצרי זהב ובדיקתם

TESTING AND MARKING OF GOLD ARTICLES

סימון מוצרי זהב ובדיקתם  תקן זה קובע את דרגות הטוהר של הזהב ודן באימות  של סימן טוהר הזהב (להלן: טוהר) וסימנים אחרים  של מוצרי זהב (ראו הגדרות בסעיף 3), לרבות מדליות  כשמוצר הזהב מיובא מאחת מהמדינות החתומות על  :האמנה בדבר פיקוח על פריטים ממתכות יקרות וסימונם"  CONVENTION ON THE CONTROL DNA MARKING OF  ARTICLES OF PRECIOUS METALS  (HALLMARKING CONVENTION  וכן בסימני האימות של הגוף CCM ומסומן בסימן  הבודק באותה מדינה, כמפורט בהודעת הנאמן, כמוגדר  .באמנה, מוכרים סימני אימות אלה בישראל  זהב טהור  זהב  מוצרי זהב  מוצר מעורב  טוהר 

יצרן מקומי  יצרן זר  סוחר  יבואן  קבוצת מוצרים  הטבעה 

70.08 ₪ (59.9 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  15/08/2017
 • תאריך אישור מחדש
  30/11/2022
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 7983
 • תאריך פרסום ברשומות
  12/09/2017
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 299 2010 12/09/2018

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
תקנה 53001 חלק 4
חוק התקנים תשי"ג 1953: כללים לעיבוד תקנים ישראליים
תקנה 66009
1966-הוראות התקנים (בדיקת מוצרי זהב),תשכז
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 11426 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקות TESTS
דקות FINENESS
זהב GOLD
מתכות יקרות PRECIOUS METALS
סגסוגת זהב GOLD ALLOYS
סימון MARKING
הטבעה
זהב
זהב טהור
טוהר
יבואן
יצרן זר
יצרן מקומי
מוצר מעורב
מוצרי זהב
סוחר
קבוצת מוצרים

בדיקות הקשורות לתקן

תכשיטים ומתכות יקרות
לפרטים נוספים