עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 62133 חלק 2

תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים לא-חומציים אחרים - דרישותבטיחות עבור תאים נטענים ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש .ביישומים ניידים: מערכות ליתיום

SECONDARY CELLS AND BATTERIES CONTAINING ALKALINE OR OTHER NON-ACID ELECTROLYTES-SAFETY REQUIREMENTS FOR PORTABLE SEALED SECONDARY CELLS, AND FOR BATTERIES MADE FROM THEM, FOR USE IN PORTABLE APPLICATIONS: LITHIUM SYSTEMS

תאים וסוללות נטענים המכילים אלקליין או אלקטרוליטים  לא-חומציים אחרים - דרישותבטיחות עבור תאים נטענים  ניידים ואטומים ועבור סוללות העשויות מהם, לשימוש  .ביישומים ניידים: מערכות ליתיום  תקן זה מפרט דרישות ובדיקות עבור שימוש בטוח בתאים  ובסוללות נטענים מליתיום ניידים ואטומים המכילים  אלקרוליט לא-חומצי, לפי השימוש המיועד ולפי שימוש  הניתן לצפייה מראש בצורה סבירה 

269.1 ₪ (230 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  28/02/2019
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 8172
 • תאריך פרסום ברשומות
  26/03/2019
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

תקן זה הוכרז עליו רשמיות לפי קובץ תקנות 9763 מיום 29.11.2021, תחילתה של אכרזה זו 180 ימים מיום 28.5.2022 פרסומה כלומר, יכנס מיום

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 62133 זהה 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אלקטרוליטים ELECTROLYTES
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
בדיקות חשמליות ELECTRICAL TESTING
בדיקות תרמיות מחזוריות THERMAL-CYCLING TESTS
בדיקת טיפוס TYPE TESTING
מדידת טעינה CHARGE MEASUREMENT
מיטלטל PORTABLE
מצברים STORAGE BATTERIES
סוללות אלקליות ALKALINE BATTERIES
סכנות HAZARDS
תאים חשמליים ELECTRIC CELLS

לא קיימים מונחים לתקן זה