עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1001 חלק 6

בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות

FIRE SAFETY IN BUILDINGS: VENTILATION CONTROL AND FIRE PROTECTION OF COMMERCIAL COOKING SYSTEMS

בטיחות אש בבניינים: בקרת אוורור והגנה מפני אש  במערכות בישול מסחריות  תקו זה קובע דרישות מינימליותלבטיחות אש (דרישות  ,למניעה ודרישות אופרטיביות) הנוגעות לתכן, להתקנה  לתפעול, לבדיקה ולתחזוקה של כל מערכות הבישול  .הפרטיות, המוסדיות וציבוריות  תקן חל על ציוד בישול בבתי מגורים המשמש במערכות  .בישול מסחריות 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/11/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8048
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/12/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1001 חלק 6 2012 29/11/2018
ת"י 1001 חלק 6 2014 29/11/2018
מספר כותר מסמך
ת"י 129 חלק 2
.מטפים מיטלטלים:התאמה,התקנה וסימון
ת"י 755
תגובות בשרפה של חומרי בנייה - שיטות בדיקה וסיווג
ת"י 931 חלק 2
עמידות אש של אלמנטי בניין:שיטות בדיקה של מערכות אטימה מפני אש ותוצריה
ת"י 1001 חלק 7
- בטיחות אש בבניינים:מערכות שליטה לחום ולעשן מפוחים מונעים על ידי חשמל להוצאת עשן וחום
ת"י 1212 חלק 1
מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות
ת"י 1596
מערכת מתזים - התקנה
ת"י 5356 חלק 1
מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים
ת"י 5356 חלק 2
מערכות כיבוי אש: כיבוי בכימיקלים רטובים
ת"י 5664 חלק 4
מערכת להספקת גז טבעי
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 96 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
איוורור VENTILATION
בטיחות אש FIRE SAFETY
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
מטבחים KITCHENS
מכשירי בישול COOKING APPLIANCES
מסחרי COMMERCIAL

לא קיימים מונחים לתקן זה