עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1134 חלק 1

גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות

LIQUEFIED PETROLEUM GAS: LPG FOR GENERAL PURPOSES, EXCEPT AUTOMOTIVE LPG- CHEMICAL AND PHYSICAL REQUIREMENTS

גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט  גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות  תקן זה חל על גז פחממני מעובה (להלן: גפ"מ). אין  התקן חל על: גפ"מ המיועד לתחבורה- עליו חל התקן  הישראלי ת"י 5202; מיני גפ"מ המיועדים למטרות  מיוחדות, שייצום, ייבואם, או שיווקם אושרו על ידי  .הרשות המוסמכת  (גז פחממני מעובה (גפ"מ 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  07/12/2001
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  3
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5050
 • תאריך פרסום ברשומות
  31/01/2002
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1134 חלק 1 1990 07/12/2001
מספר כותר מסמך
ת"י 1134 חלק 2
גז פחמימני מעובה (גפ"מ): סימון, מילוי ומסירה
ת"י 5202
דלק לרכב מנועי - גפ"ם (גז פחמימני מעובה) - דרישות ושיטות בדיקה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 1267 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 1837 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2158 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2163 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2420 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2598 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2784 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 3246 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 3588 מאוזכר -
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 5305 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 3993 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 4256 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 4260 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 7941 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 8819 מאוזכר -
EN ISO EUROPEAN STANDARD/INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR 8973 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 107 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 235 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 243 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 264 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 272 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 317 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 373 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 401 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 405 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 410 מאוזכר -
IP INSTITUTION OF PETROLEUM 432 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01134-01-0-1 28/11/2002 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01134-01-0-1 28/11/2002 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01134-01-0-2 30/12/2004 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01134-01-0-2 30/12/2004 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01134-01-0-3 31/12/2009 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01134-01-0-3 31/12/2009 גז פחממני מעובה (גפ"מ): גפ"מ למטרות כלליות,למעט גפ"מ לתחבורה- דרישות כימיות ופיזיקליות אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
(גז פחמימני מעובה (גפ"מ LIQUIFIED PETROLEUM GASES
בדיקות TESTS
גזים GASES
מוצרי נפט PETROLEUM PRODUCTS
תכונות PROPERTIES
(גז פחממני מעובה (גפ"מ