עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 968 חלק 2

(מכשירים מיטלטלים הצורכים גז פחמימני מעובה (גפ"מ: מחממים קורנים ללא ארובה ("מחממי פטרייה") לשימוש מחוץ לבניינים או בשטחים מאווררים היטב

PORTABLE APPLIANCES CONSUMING LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG):FLUELESS RADIANT HEATERS ("PARASOL PATIO HEATERS")FOR OUTDOOR OR AMPLY VENTILATED AREA USE

תקן זה קובע את דרישות התכן,הבטיחות והסימון  ואת שיטות הבדיקה עבור מחממים קורנים ללא ארובה  מחממי פטרייה"),המיועדים לשימוש רק מחוץ")  .לבניינים או בשטחים מאווררים היטב  הערה:  הפסקה המתחילה במילים  והמסתיימת במילים"ALTHOUGH THEY ARE NOT COVERED"  .אינה חלה "EN 449"  מכשירים אלה מיועדים לשימוש עם גפ"מ בפזה  .גזית בלבד  תקן זה חל על מכשירים בעלי הספק חום נומינלי  מרבי של עד 17 קו"ט (המחושב על סמך ערך ההסק העליון  ;([GROSS CALORIFIC VALUE]  נייחים,או -  מיטלטלים,לרבות אלה הכוללים מעטפת למכל גפ"מ -  .מיטלטל למילוי חוזר 

תקן זה אינו חל על מכשירים המצוידים במאוורר  .המשמש בתהליך הבעירה או לסחרור האוויר החם  תקן זה אינו דן במכלי הגפ"מ,ואף לא בווסת הנלווה  אליהם או בצינורות ובזרנוקים,אשר אמורים לעמוד  .בדרישות הלאומיות שבתוקף  תקן זה אינו קובע דרישות ספציםיות כלשהן עבור  הנצילות התרמית של טיפוס זה של מכשירים,אך הדרישות  הקשורות לבעירה,שהיא נושא בטיחותי,מבטיחות שהדלק  הגזי יבער באופו יעיל.יחד עם זאת,שיטה למדידת  .ANNEX C הביצועים מתוארת בנספח המידע  תקן זה אינו חל על מכשירים שעליהם חלים התקנים  EN 461,EN 449,EN 419-1,EN 416-1 האירופיים  .1 והתקן הישראלי ת"י 968 חלק  הערה:  "THIS EUROPEN STANDARD ONLY COVERS TYPE ." המשפט  "TESTING  פריטים הקשורים למערכות הבטחת איכות,לבדיקות ייצור,  ובאופן מיוחד לתעודות תואמות של ציוד עזר,אינם  .נידונים בתקן זה 

643.5 ₪ (550 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  06/06/2011
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6259
 • תאריך פרסום ברשומות
  03/07/2011
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 968 1998 01/10/2011
ת"י 968 2001 01/10/2011

הערות

5.12.19 רשמיות בטלה בחלק מהסעיפים לפי קת 8296 מ הסרת רשמיות חלקית לסעיף מסויים לפי קובץ תקנות 15.11.2022 10400 מיום

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 764
זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"ם) בפזה גזית
ת"י 900 חלק 1
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"י 1134 חלק 1
גז פחמימני מעובה (גפ"ם): גפ"ם למטרות כלליות, למעט גפ"ם לתחבורה - דרישות כימיות ופיזיקליות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 14543 זהה חלקית 2005
EN CEN 14543 זהה חלקית 2007

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(בעירה (בערה COMBUSTION
(גז פחמימני מעובה (גפ"מ LIQUEFIED PETROLEUM GASES
מחוץ לבניין OUTDOOR
מחממי שמשייה PARASOL HEATERS
מחממים HEATERS
מכשירי חימום קורניים RADIANT HEATER

לא קיימים מונחים לתקן זה