עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1004 חלק 2

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה - דרישות ושיטות בדיקה

ACOUSTIC IN RESIDENTIAL BUILDINGS: ACOUSTIC INSULATION FOR ENTRANCE DOORSETS - REQUIREMENTS AND TEST METHODS

אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי  דלתות כניסה - דרישות ושיטות בדיקה  תקן זה דן בשיטות בדיקה במעבדה ובדרישות לבידוד  .אקוסטי של מכללי דלתות כניסה לדירות  תקן זה אינו חל על שיטות בדיקה ודרישות לבידוד  .אקוסטי של מכללי דלתות כניסה לבניינים  מכלל דלת  מלבן דלת  אגף הדלת  פרזול  מעבדה מאושרת  מבואה ראשית של הבניין  מבואה קומתית  מדד משוקלל להפחתת הקול הנישא באוויר 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/12/2013
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6739
 • תאריך פרסום ברשומות
  20/01/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1004 חלק 2 1996 31/12/2013
מספר כותר מסמך
ת"י 985 חלק 1
אקוסטיקה - דירוג של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין: בידוד מפני קול נישא באוויר
ת"י 1034 חלק 3
-אקוסטיקה: מדידות מעבדה של בידוד קול באלמנטי בניין מדידת בידוד קול נישא באוויר
ת"י 5044 חלק 1
,מכללי דלתות מגן: דלתות כניסה ראשית לדירות מגורים למשרדים ולעסקים-ייצור
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אקוסטיקה ACOUSTICS
בידוד אקוסטי SOUND INSULATION
בניינים BUILDINGS
מכללי דלת DOORSETS
רמת קול SOUND LEVEL
אגף הדלת
מבואה קומתית
מבואה ראשית של הבניין
מדד משוקלל להפחתת הקול הנישא באוויר
מכלל דלת
מלבן דלת
מעבדה מאושרת
פרזול