עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 2 חלק 1

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק

METHODS OF TESTING CEMENT: DETERMINATION OF STRENGTH

שיטות לבדיקת צמנט: קביעת החוזק  תקן זה מתאר את השיטה לקביעת החוזק בלחיצה, ואם  .נדרש, גם לקביעת החוזק בכפיפה שלמלט צמנט  השיטה ישימש עבור צמנט רגיל, ועבור מיני צמנט אחרים  .וחומרים אחרים, שבתקנים החלים עליהם נזכרת שיטה זו  :השיטה עשויה שלא להתאים למיני צמנט אחרים, לדוגמה  .צמנט שזמן ההתקשרות התחילית שלו קצר מאוד  השיטה מיועדת להערכת ההתאמה של החוזק בלחיצה של צמנט  לדרישות, ולבדיקת תיקוף (מתן תוקף) של חול תקני  לפי תקן זה, או לבדיקת תיקוף של (CEN STANDARD SAND)  .ציוד הידוק חלופי 

,תקן זה מתאר את הציוד לייחוס ואת הנוהל לייחוס  ,ומתיר את השימוש בציוד הידוק חלופי ובנהלים חלופיים  בתנאי שהם קיבלו תוקף בהתאם לדרישות הרלוונטיות  .הנקובות בתקן זה  במקרה של חילוקי דעות, משתמשים רק בציוד הייחוס  .ובנוהל הייחוס 

 • תאריך פרסום
  30/11/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7660
 • תאריך פרסום ברשומות
  01/01/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2 חלק 1 2009 30/11/2017
מספר כותר מסמך
ת"י 2 חלק 7
שיטות לבדיקת צמנט:שיטות נטילה של צמנט והכנת דוגמות
ת"י 1211
נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות של העינות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 196 זהה חלקית 2016

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בדיקה בלחיצה COMPRESSION TESTING
חוזק הלחיצה COMPRESSIVE STRENGTH
חוזק כפיפה FLEXURAL STRENGTH
טכנולוגיית צמנט ובטון CEMENT AND CONCRETE TECHNOLOGY
צמנט CEMENTS

לא קיימים מונחים לתקן זה