עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1542

אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים

FLEXIBLE GASKETS FOR WINDOWS AND DOORS: EXTRUDED SOLID GASKETS

אטמים גמישים לחלונות ודלתות: אטמים מקשיים משוחלים  משוחלים (SOLID) תקן זה חל על אטמים גמישים מקשיים  לחלונות, לרבות חלונות ביטחון פנימיים, כמוגדר  בתקנות התגוננות אזרחית לדלתות אלומיניום ולקירות  מסך (להלן: אטמים). תקן זה אינו חל על אטמים  ,המיועדים לפרטי מסגרות למקלטים ולמרחבים מוגנים  .1 שעליהם חל התקן הישראלי ת"י 1984 חלק 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/01/2006
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 5501
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2006
 • ועדה טכנית
  703
 • ועדה מרכזית
  פולימרים

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1542 חלק 1 1998 31/01/2006
מספר כותר מסמך
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1984 חלק 1
פרופיל אלסטומרי לאטימת פריטי מסגרות וחלונות ביטחון פנימיים במקלטים ובמרחבים מוגנים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 2240 מאוזכר 2004
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D 3677 מאוזכר 2000
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS G 154 מאוזכר 2004
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 2781 מאוזכר 1988
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 3302-1 מאוזכר 1996
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 815 מאוזכר 1991

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אטמים GASKETS
אטמים גמישים FLEXIBLE GASKETS
דלתות DOORS
חלונות WINDOWS

לא קיימים מונחים לתקן זה