עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 50194 חלק 1

:מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי שיטות בדיקה ודרישות ביצועים

ELECTRICAL APPARATUS FOR THE DETECTION OF COMBUSTIBLE GASES IN DOMESTIC PREMISES: TEST METHODS AND PERFORMANCE REQUIREMENTS

:מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי  שיטות בדיקה ודרישות ביצועים  תקן זה מפרט דרישות כלליות עבור הבנייה, הבדיקה  והביצועים של מכשור מופעל חשמלית לגילוי גזים  בעירים, שנתכן לפעולה ממושכת במתקן קבוע לשימוש  ביתי. המכשור עשוי להיות מוזן מרשת החשמל או  .מסוללות  דרישות נוספות למכשירים המשמשים במעונועים  ובשימושים דומים מפורטים (RECREATIONAL VEHICLES)  .EN 50194-2 בתקן האירופי  הערה 1 התקן הישראלי ת"י 50194 חל על קרוואנים  .לנופש  תקן זה מפרט שני טיפוסים של מכשור שנועד לפעול 

במקרה של דליפה של גז טבעי או של גז פחמימני מעובה  :(LPG)  ,נועד לספק התרעה חזותית וקולית - A מכשור מטיפוס *  ,וכן פעולה ביצועית בדמות אות מוצא העשוי להפעיל  במישרין או בעקיפין, התקן ניתוק או/וגם התקן עזר  ;אחר  נועד לספק התרעה חזותית וקולית - B מכשור מטיפוס *  .בלבד  :הערה  "TOWN GAS" בפסקה השלישית בתקן האירופי המילים  .אינן חלות  תקן זה אינו חל על מכשור לזיהוי סיכוני רעילות של  גזים כגון פחמן דו-חמצני (ראו התקנים האירופיים  .(EN 50291-2-ו EN 50291-1  מכשור העונה לדרישות תקן זה אינו נחשב מתאים להתקנות  תעשייתיות או מסחריות שעליהן חל התקן האירופי  .EN 60079-29-1  הערה 2 מכשור הנבדק בהתאם לתקן האירופי  .אינו עומד בהכרח בדרישות תקן זה EN 60079-29-1 

 • תאריך פרסום
  31/01/2013
 • תאריך אישור מחדש
  26/04/2021
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6555
 • תאריך פרסום ברשומות
  28/02/2013
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  אלקטרוניקה

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 50194 2006 31/01/2013

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 165 חלק 21
שיטות בדיקה של מוצרי חשמל: כללי מדידה לקביעת רמת הרעש הנישא באוויר והנפלט ממכשירי חשמל לשימוש ביתי ולשימושים דומים
ת"י 900 חלק 1
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 50194 זהה חלקית 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
(גז פחמימני מעובה (גפ"מ LIQUEFIED PETROLEUM GASES
אזהרות WARNING DEVICES
ביתי DOMESTIC
גלאי גז GAS DETECTOR
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
מכשירי חשמל ELECTRICAL APPLIANCES
מערכות אזעקה ALARM SYSTEMS
ציוד חשמלי ELECTRICAL EQUIPMENT

לא קיימים מונחים לתקן זה