עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1497 חלק 1

מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

PHYSICAL TRAINING MODULES IN UNSUPERVISED SITES: GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS

תקן זה מפרט דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה  עבור מתקנים לפעילות גופנית באתרים שהגישה אליהם  .נטולת השגחה מקצועית  תקן זה אינו חל על מתקני משחקים שעליהם חלה סדרת  התקנים הישראליים ת"י 1498, על מתקני ספורט  ציבוריים המיועדים למשחקי כדור שעליהם חל התקן  על מכשירי אימון קבועים שעליהם ,EN 15312 האירופי  חלה סדרת המתקנים הישראליים ת"י 4591, על מבני  טיפוס מלאכותיים שעליהם חל התקן הישראלי 4572 ועל  מסלולי אקרובטיקה בגובה, שעליהם חל התקן האירופי  .EN 15567  באתרים שיש בהם גם אזור של מתקני משחקים וגם אזור 

של מתקנים לפעילות גופנית, כאשר המרחק בין האזורים  קטן מ-25 מ' ואין ביניהם הפרדה, חלים על המתקנים  ועל האתר גם החלקים הרלוונטים של סדרת התקנים  .1498 הישראליים ת"י  באתרים שבהם המרחק בין אזור מתקני המשחקים ובין  אזור המתקנים לפעילות גופנית גדול מ-25 מ' או שיש  .הפרדה ביניהם, חלות רק דרישות תקן זה  הערה:  הפרדה - חיץ למניעת מעבר ישיר בין האזורים, כגון:  .הפרש טופוגרפי, צמחייה, מדרגות 

269.1 ₪ (230 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/10/2012
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  3
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6508
 • תאריך פרסום ברשומות
  04/12/2012
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

הערות

:הערה לאומית .2014 תקן זה ייכנס לתוקף ב-1 בינואר על מתקנים שכבר מותקנים בשטח אתר המשחקים לפעילות- .2016 גופנית, יחולו דרישות תקן זה מ-1 בינואר

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 127 חלק 1
מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות
ת"י 562 חלק 3
בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים
ת"י 755
סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ושל אלמנטי בניין- סיווג לפי נתוני בדיקות של תגובות בשרפה
ת"י 755
סיווג בשרפה של מוצרי בנייה ואלמנטי בניין - שיטות בדיקה וסיווג לפי תוצאות הבדיקה
ת"י 1497 חלק 2
מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר
ת"י 1498 חלק 1
מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1918 חלק 4
נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת
ת"י 2142 חלק 1
בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים
תקנה 1
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 2000-נמוך), התש"ס
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERING BPVE SECTION 9 מאוזכר 2011
EEC European Directive 76/769 מאוזכר 1976
EN CEN 13411-3 מאוזכר 2004
EN CEN 13411-3 +AMN 1 מאוזכר 2008
EN CEN 13411-5 מאוזכר 2003
EN CEN 13411-5 +AMN 1 מאוזכר 2008
EN CEN 335-2 מאוזכר 2006
EN CEN 350-2 מאוזכר 1994
EN CEN 351-1 מאוזכר 2007
NF NORM FRANCE XP S 52-904 מבוסס על 2009
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01497-01-0-1 30/06/2013 מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01497-01-0-2 29/10/2015 מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01497-01-0-3 28/11/2019 מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אמצעי בטיחות SAFETY MEASURES
בטיחות ציוד EQUIPMENT SAFETY
דליקות FLAMMABILITY
ציוד ספורט SPORTS EQUIPMENT
ציוד ספורט לשימוש באוויר הפתוח OUTDOOR SPORTS EQUIPMENT
תנאי בדיקה TESTING CONDITIONS
מתקן אירובי
מתקן לפיתוח גמישות
מתקן לפיתוח כוח
מתקן לפעילות גופנית באתר נטול השגחה
מתקן לשיפור קואורדינציה
מתקן לשיפור שיווי משקל

בדיקות הקשורות לתקן

בדיקת מתקני משחקים ומתקני פעילות
לפרטים נוספים