עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 5281

בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות

SUSTAINABLE BUILDING (GREEN BUILDING): GENERAL REQUIREMENTS

תקן זה דן בבניינים ובמתחמים בני-קיימה, בהערכתם,  ובדירוגם לפי מידת השפעתם על הסביבה. תקן זה חל על  בניינים חדשים, על בניינים בשיפוץ, על תוספות בנייה,  על בנייני גרעין ומעטפת, על מתחמי בניינים ועל  עבודות פנים בבניין. הדרישות והקריטריונים הספציפיים  .5281 מפורטים לפי העניין בסדרת התקנים הישראלים ת"י 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  30/06/2020
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 8982
 • תאריך פרסום ברשומות
  15/07/2020
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  איכות הסביבה

בא במקום

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 5281 2016 30/06/2020
ת"י 5281 2018 30/06/2020
ת"י 5281 2019 30/06/2020

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
תקנה 53001
1953 - חוק התקנים תשיג

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 05281-00-0-1 31/07/2023 בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
(קיים (קיימות LIFE (DURABILITY)
ביצועים PERFORMANCE
בנייה, מבנה CONSTRUCTION
בניין BUILDING
מתחמים DISTRICTS
ניהול סביבתי ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
קיימות SUSTAINABILITY
שימור אנרגייה ENERGY CONSERVATION
בניין גרעין ומעטפת
בניין חדש
השטח הנבדק
מעבדה מאושרת
מתחם
עבודות פנים בבניין
שיפוץ נרחב
תוספת
תנאי סף