עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 20 חלק 2.4

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות

LUMINAIRES: PARTICULAR REQUIREMENTS - PORTABLE LUMINAIRES: PORTABLE GENERAL PURPOSE LUMINAIRES GENERAL PURPOSE LUMINAIRES

מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות  כלליות  מנורות: מנורות מיטלטלות למטרות כלליות  תקן זה מפרט דרישות עבור מנורות מיטלטלות למטרות  כלליות לשימוש בתוך מבנה או/וגם מחוצה לו (לדוגמה  לשימוש בגינה), למעט פנסי יד, שנתכנו לשימוש עם  מקורות אור או הכוללות מקורות אור במתחי זינה שאינם  .גדולים מ-250 וולט  ,תקן זה חל על מנורות מיטלטלות למטרות כלליות  ,המיועדות לשימוש עם נורות בעלות נימת להט טונגסטן  שפופרות פלואורניות ונורות פריקה אחרות, במתחי זינה  שאינם גדולים מ- 250 וולט. תקן זה אינו חל על מנורות 

1 המוחזקות ביד. דרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק  חלות על המנורות הנידונות בתקן זה, בשינויים  ובתוספות המפורטים בסעיפי התקן השונים. אם קיימת  סתירה בין הדרישות שבתקן הישראלי ת"י 20 חלק 1 לבין  .דרישות תקן זה, יהיה תוקף לדרישות תקן זה  321טסט 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  12/09/2021
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  אנגלית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  קת 9626
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/09/2021
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  חשמל

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 20 חלק 2.4 1997 04/03/2002
ת"י 20 חלק 2.4 2001 13/12/2021

2021 ת"י זה יחייה במקביל עם ת"י 20 חלק 2.4 מספטמבר עד לתאריך 13.6.22 בו ת"י זה ( הישן) מדצמבר .14.9.21 2001 יתבטל, לפי קובץ תקנות 9626 מיום

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 20 חלק 1
מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
ת"י 20 חלק 1
מנורות: דרישות כלליות ובדיקות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60598 זהה חלקית 2017

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
מיטלטל PORTABLE
מנורות חשמל LUMINAIRES
ציוד תאורה LIGHTING EQUIPMENT
תאורה LIGHTING

לא קיימים מונחים לתקן זה