עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 918

ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל

HOT-DIP ZINC COATINGS ON STEEL AND CAST IRON PRODUCTS

ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת  ברזל  התקן חל על ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה  שצופו לאחר עיבוד המוצר ועל יצוקים מיצקת ברזל אפורה  ומיצקת ברזל חשילה. התקן אינו חל על ציפויי מוצרים  .המיועדים לעיבוד נוסף כגון: פחים, סרטים וחוטים  (ציפוי אבץ בטבילה חמה (גילוון  מוצר מוגמר  משטח מצופה  משטח עיקרי  משטח מדידה  משטח התייחסות  עובי מקומי  עובי מינימלי  נקודת שיתוך  מנה  בשיטת ההמסה הכימית  בשיטת ההמסה האנודית  בשיטות של בדיקה לא הורסות 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/04/1975
 • תאריך אישור מחדש
  01/09/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 2111
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/05/1975
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS A239 מאוזכר 1965
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION R572 מאוזכר 1968
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00918-00-0-1 01/12/1979 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 00918-00-0-1 01/12/1979 ציפויי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל אנגלית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
SEMI-FINISHED PRODUCTS
אבץ ZINC
בדיקות TESTING
דירוג GRADING (QUALITY)
הבטחת איכות QUALITY ASSURANCE
יציקת ברזל CAST-IRON
עובי THICKNESS
פלדה STEELS
ציפוי בטבילה חמה HOT-DIP COATING
ציפויים COATINGS
(ציפוי אבץ בטבילה חמה (גילוון
בשיטות של בדיקה לא הורסות
בשיטת ההמסה האנודית
בשיטת ההמסה הכימית
מוצר מוגמר
מנה
משטח התייחסות
משטח מדידה
משטח מצופה
משטח עיקרי
נקודת שיתוך
עובי מינימלי
עובי מקומי