עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1865 חלק 2

שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים

PAVING TEST METHODS:TESTS OF AGGREGATES

שיטות בדיקה בתחום הסלילה:בדיקות של אגרגאטים  תקןזה דן בבדיקות של אגרגאטים מינרליים המיועדים  לשימוש הן בתערובות אספלטיות לסלילה והן בתערובות של  .בטון המיועד ליציקה במבנים  (מדגם שדה (מדגם  דוגמת בדיקה  גרגרים פחוסים באגרגאט גס  מדד הפחיסות של מדגם אגרגאטים  גרגרים מוארכים באגרגאט גס  מדד המוארכות של מדגם אגרגאטים 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  02/08/1998
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4679
 • תאריך פרסום ברשומות
  15/09/1998
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין
מספר כותר מסמך
ת"י 3
אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים
ת"י 1885
אגרגאט דחוס ומדורג לתשתית של כבישים, רחבות ושדות תעופה
ת"י 1886
מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים,לרחבות ולשדות תעופה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-117 מאוזכר 1995
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-127 מאוזכר 1993
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-128 מאוזכר 1993
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-131 מאוזכר 1996
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-136 מאוזכר 1996
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-142 מאוזכר 1990
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-535 מאוזכר 1996
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS C-702 מאוזכר 1993
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D-422 מאוזכר 1990
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS D-75 מאוזכר 1992
BS BRITISH STANDARDS INST. 812-105 SEC.105.1 מאוזכר 1989
BS BRITISH STANDARDS INST. 812-1058 SEC.105.2 מאוזכר 1990
BS BRITISH STANDARDS INST. 812-110 מאוזכר 1990
BS BRITISH STANDARDS INST. 812-111 מאוזכר 1990

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
אגרגטים AGGREGATES
בדיקות TESTING
הנדסה אזרחית CIVIL ENGINEERING
כבישים ROADS
סלילה PAVING
סלילת דרכים ROAD CONSTRUCTION
שיטת בדיקה TEST METHOD
(מדגם שדה (מדגם
גרגרים מוארכים באגרגאט גס
גרגרים פחוסים באגרגאט גס
דוגמת בדיקה
מדד המוארכות של מדגם אגרגאטים
מדד הפחיסות של מדגם אגרגאטים