עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1635

.סורגים לפתחים בבניינים

GRILLS FOR OPENING IN BUILDINGS.

.סורגים לפתחים בבניינים  תקן זה חל על סורגים לפתחים בקירות בניינים ועל  התקנתם.התקן חל על סורגים המיועדים להגנה מפני  .פריצה ולמניעת נפילה גם יחד  .התקן חל על סורגים מוגמרים ושאינם מוגמרים  אין התקן חל על סורגים המיועדים לפתחים בבתי עסק  ובבניינים אחרים שעל סורגיהם חלות דרישות מיוחדות  .על פי הדינים החלים עליהם  קומה תחתונה  קומת עליונה  כניסה קובעת לבניין  סורג  סורג מיגון  סורג רגיל  סורג לא מוגמר  סורג מוגמר  בריח המנעול 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/12/1997
 • תאריך אישור מחדש
  17/01/2010
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 4605
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/01/1998
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
מפרט 420 1992 01/12/1997

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 950
פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1068 חלק 2
חלונות:חלונות אלומיניום
ת"י 1068 חלק 4
חלונות : חלונות פלדה
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1525 חלק 1
ניהול תחזוקת בניינים: רכיבים וגימור
ת"י 1918 חלק 1
נגישות הסביבה הבנויה:עקרונות ודרישות כלליות
ת"י 1922 חלק 2
עבודות צבע בבניינים:פלדה לא מבנית
מפרט 21
מנעולי תלייה מופעלים על-ידי מנגנון גלילי
תקנה 68003
1968-חוק רישוי עסקים תשכח
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01635-00-0-1 01/11/1998 .סורגים לפתחים בבניינים עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בניינים BUILDINGS
דלתות DOORS
חלונות WINDOWS
מוטות BARS
מכשירי צלייה GRILLS
מניעת פשע CRIME PREVENTION
מערכות הגנה בבניינים SECURITY SYSTEMS IN BUILDINGS
בריח המנעול
כניסה קובעת לבניין
סורג
סורג לא מוגמר
סורג מוגמר
סורג מיגון
סורג רגיל
קומה תחתונה
קומת עליונה