עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

תקנה 1

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 2000-נמוך), התש"ס

תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח  2000-נמוך), התש"ס 

 • תאריך פרסום
  13/06/2000
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  קת 6048
 • תאריך פרסום ברשומות
  09/08/2000
 • ועדה טכנית
  -
 • ועדה מרכזית
  -

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
תקנה 66005 1966 13/06/2000
תקנה 66005 חלק 1 1980 13/06/2000
תקנה 66005 חלק 2 1995 13/06/2000

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
BS BRITISH STANDARDS INST. 7211 מאוזכר -
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 53370 מאוזכר -
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 53378 מאוזכר -
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 53388 מאוזכר -
DIN DEUTSCHE NORMUNG INS. 53455 מאוזכר -
DIN/VDE DIN/VDE 0276/604 מאוזכר -
DIN/VDE DIN/VDE 4102/12 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 60332-3 מאוזכר -
IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 61241-1 מאוזכר -

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה