עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 413 חלק 3

תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה

DESIGN PROVISIONS FOR EARTHQUAKE RESISTANCE: ASSESSMENT AND RETROFITTING OF STRUCTURES FOR EARTHQUAKE RESISTANCE

תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות  מבנים קיימים ברעידת אדמה  תקן זה קובע קריטריונים ושיטות חישוב לקביעת  עמידות של מבנים קיימים בתנודות קרקע המתרחשות בעת  רעידות אדמה, וגישות לשיפור עמידותם של מבנים קיימים  .באירועים סייסמיים אלה  המבנים שהתקן דן בהם אלה המסווגים בסעיפים  ,413 105.1.1 עד 105.1.3 שבתקן הישראלי ת"י  והעשויים מחומרי הבנייה האלה: בטון מזוין, פלדה  ,קירות מילוי מבני, קירות מילוי מבטון לא מזוין  רכיבים מבטון טרומי, רכיבים מבטון דרוך (דריכת-אחר  .או/וגם דריכת-קדם 

אין בתוצאות האבחון לפי השיטות שבתקן זה כדי לקבוע  ,את איכותם ותקינותם של התכנון והביצוע של מבנים  שנבנו לפני פרסום התקן כפי שהיה מקובל ותקין  .במועד בנייתם לפי תקנים שהיו אז בתוקף  אבחון ראשוני  גוש  (דרישה מוכללת (להלן: דרישה  האינדקס הסייסמי  רכיב משיך  רכיב פריך  רכיב מבני סייסמי ראשי  רכיב מבני סייסמי משני  תסבולת מוכללת  קירות בטון לא מזוין 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/07/2017
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7696
 • תאריך פרסום ברשומות
  11/02/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 2413 2003 31/12/2017

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 5 חלק 1
בלוקי בטון: בלוקי קיר
ת"י 268
יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 1225 חלק 1
חוקת מבני פלדה : כללי
ת"י 1225 חלק 4
חוקת מבני פלדה: תכן לעמידות ברעידות אדמה
ת"י 1523 חלק 1
קירות בני : קירות לא-נושאים
מפרט 376
מוצרי חול - סיד לבנייה
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ACI AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 440 מאוזכר -
CSA CANADION STANDARDS ASSOCIATION (INTERNATIONAL) S806 מאוזכר -
EN CEN 1052 מאוזכר -
EN CEN 15129 מאוזכר -
EN CEN 1992 מאוזכר -
EN CEN 1998 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00413-03-0-1 30/08/2018 תכן לעמידות ברעידות אדמה: הערכה ושיפור של עמידות מבנים קיימים ברעידת אדמה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
בניינים BUILDINGS
עומס סייסמי SEISMIC LOADING
רעידות אדמה EARTHQUAKES
תכן לעמידות ברעידות אדמה EARTHQUAKE RESISTANCE DESIGN
תכן מבנים STRUCTURAL DESIGN
(דרישה מוכללת (להלן: דרישה
אבחון ראשוני
גוש
האינדקס הסייסמי
קירות בטון לא מזוין
רכיב מבני סייסמי משני
רכיב מבני סייסמי ראשי
רכיב משיך
רכיב פריך
תסבולת מוכללת