עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1498 חלק 1

מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה

PLAYGROUND EQUIPMENT: GENERAL SAFETY REQUIREMENTS AND TEST METHODS

מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה  תקן זה מפרט דרישות בטיחות כלליות למתקנים למגרשי  משחקים. דרישות אלה נקבעו לאחר שהובאו בחשבון מקדמי  סיכון המבוססים על נתונים זמינים. דרישות בטיחות  ספציפיות נוספות לפריטים ספציפיים של מתקנים במגרשי  משחקים, מפורטות בחלקים הנוספים של תקן זה. תקן זה  חל על מתקני מגרשי משחקים המיועדים לשימושם של ילדים  יחידים ושל קבוצות ילדים. תקן זה אינו חל על "גני  הרפתקאות". תקן זה חל גם על מתקנים ויחידות המותקנים  ,כמתקני מגרשים לילדים על אף שלא יוצרו לשם כך 

למעט פריטים שהוגדרו כצעצועים בתקן הישראלי ת"י  562. עם זאת, תקן זה חל על פריטים אלה אם גובה  הטיפוס עליהם גדול מ-60 ס"מ והם מיועדים לקיבוע  לקרקע. תקן זה חל על מתקנים שאינם מונעים באמצעות  מקור אנרגיה חיצוני אלא באמצעות גוף האדם המשתמש  בהם. תקן זה מפרט את הדרישות שיגנו על ילדים מפני  גורמי סיכון העלולים להפתיעם כאשר הם משתמשים  במתקנים ע"פ ייעודם, או כאשר הם משתמשים בהם באופן  אחר שניתן לחזותו מראש. אין מטרתו של תקן זה להתייחס  לערך המשחק. אין תקן זה חל על מתקני ספורט או מתקני  .כושר, אלא אם הם מותקנים במגרש המשחקים 

322.1 ₪ (275.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  29/03/2006
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 5518
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/04/2006
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 1498 חלק 1 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 2 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 3 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 4 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 5 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 6 2003 10/04/2006
ת"י 1498 חלק 7 2003 10/04/2006

,1-8 הדרישות הקבועות בתקן הישראלי ת"1498 חלקים 3 בנוגע להתקנת מתקני משחקים, לא יחולו, למשך חודשים מיום פרסומו של צו זה, על מתקני משחקים אשר יוצרו ויובאו לפני 2 בינואר 2006, בשלושת החודשים האמורים, התקנת מתקנים שיובאו ויוצרו כאמור תבדק בהתאם לדרישות התקן הישראלי ת"י 1498 חלק 3- מתקני 6476 משחקים לילדים: התקנת המתקנים מיוני 1994. (ק"ת (23.02.06 גיליון תיקון מס' 1 מפברואר 2010 יכנס לתוקף בתאריך 6070 9 במרס 2010. דחיית הכניסה לתוקף פורסמה בי"פ .2010 בתאריך 14 במרס

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 127 חלק 1
מבחני הסכמה לרתכים: ריתוך התכה - פלדות
ת"י 1498 חלק 2
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות לנדנדות תלויות
ת"י 1498 חלק 3
מתקני משחקים: דרישות בטיחות נוספות ושיטות בדיקה נוספות למגלשות
ת"י 1498 חלק 7
מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול
ת"י 2142 חלק 1
:בטיחות בשטחים פתוחים- פתרונות להפרשי גבהים פתרונות באזורים מבונים
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASME AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERING 9 מאוזכר -
BS BRITISH STANDARDS INST. 7188 מאוזכר -
EN CEN 1021-1 מאוזכר -
EN CEN 1021-2 מאוזכר -
EN CEN 1176-1 זהה חלקית 1998
EN CEN 1176-1+AM 1 זהה חלקית 2002
EN CEN 1176-1+AM 2 זהה חלקית 2003
EN CEN 1177 מאוזכר 1997
EN CEN 335-2 מאוזכר -
EN CEN 350-2 מאוזכר -
EN CEN 351-1 מאוזכר 1995
EN CEN 45001 מאוזכר -
EN CEN 59 מאוזכר -
EN CEN 636-3 מאוזכר -
EN CEN 701 מאוזכר -
EN CEN 919 מאוזכר -
ENV european prestandard 1991-2-2 מאוזכר -
ENV european prestandard 1991-2-3 מאוזכר -
ENV european prestandard 1991-2-4 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 1834 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 5470 מאוזכר -
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 8793 מאוזכר -
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01498-01-0-1 03/02/2010 מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
הגדרות DEFINITIONS
הוראות שימוש INSTRUCTIONS FOR USE
מיתקנים למגרש משחקים PLAYGROUND EQUIPMENT
סימון MARKING
תחזוקה MAINTENANCE

לא קיימים מונחים לתקן זה