עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1227 חלק 1

עומסים בגשרים: גשרי דרך

LOADS ON BRIDGES: HIGHWAY BRIDGES

עומסים בגשרים: גשרי דרך  תקן זה דן בעומסים בגשרי דרך,כולל גשרים להולכי רגל  .ולרכב דו-אופני  מיסעה  מבנה תומך  יסודות  מסלול  נתיבי תכן  נתיבי תנועה  מעקה  עומס קבוע  עומס קבוע נוסף  (עומס נייד (שימושי  עומס חולף  שקיעת סמכים  דפורמציות מאולצות או מרוסנות  חלוקת העומס  פיזור העומס  אזן 

 • תאריך פרסום
  01/09/1988
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  4
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 3596
 • תאריך פרסום ברשומות
  27/11/1988
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

התקן ממשיך להתקיים יחד עם ת"י 1227 חלק 4 (למעט (7 סעיף

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 109
משקלים של חומרי בנייה ושל חלקי מבנה
ת"י 413
תכן עמידות מבנים ברעידות אדמה
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 466 חלק 1
חוקת הבטון: עקרונות כלליים
ת"י 466 חלק 2
חוקת הבטון: רכיבים
ת"י 466 חלק 3
חוקת הבטון: בטון דרוך
ת"י 466 חלק 4
חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
AASHTO AMERICAN ASS OF STATE HIGHWAY & TRANSPORTER OFFIC GUIDE SPEC FOR DESIG מאוזכר 1983
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 9 מאוזכר 1983
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 1 מאוזכר 1978
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 10 מאוזכר 1983
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 2 מאוזכר 1978
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 3 מאוזכר 1982
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 4 מאוזכר 1984
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 5 מאוזכר 1979
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 6 מאוזכר 1980
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 7 מאוזכר 1980
BS BRITISH STANDARDS INST. 5400 PT 8 מאוזכר 1978
ISO INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION 630 מאוזכר 1980
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01227-01-0-1 01/08/1999 עומסים בגשרים: גשרי דרך עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01227-01-0-2 30/08/2002 עומסים בגשרים: גשרי דרך עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01227-01-0-3 29/02/2016 עומסים בגשרים: גשרי דרך עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תקן 01227-01-0-4 11/08/2020 עומסים בגשרים: גשרי דרך עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
גשרים BRIDGES
גשרים לדרכים ROAD BRIDGES
גשרים להולכי רגל FOOTWAY BRIDGES
גשרים לרכב דו-אופני CYCLE TRACKS
העמסה LOADING
מבנים STRUCTURES
תכן מבנים STRUCTURAL DESIGN
(עומס נייד (שימושי
אזן
דפורמציות מאולצות או מרוסנות
חלוקת העומס
יסודות
מבנה תומך
מיסעה
מסלול
מעקה
נתיבי תכן
נתיבי תנועה
עומס חולף
עומס קבוע
עומס קבוע נוסף
פיזור העומס
שקיעת סמכים