עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 6250

דירוג בית בטוח לילדים

RATING OF SAFETY HOME FOR CHILDREN

תקן זה קובע את הקריטריונים להערכת הדירוג של בית  בטוח לילדים. התקן חל על בנייני מגורים חדשים,  הכוללים בתים פרטיים ובתים משותפים (לרבות יחידות  .(דיור ושטחים משותפים  הערה:  הנושאים הנידונים בתקן זה והפתרונות המוצעים בו  נועדו למזער סיכונים, אך אין הם מקיפים את כלל  .הסיכונים האפשריים 

פרטי התקן

 • תאריך פרסום
  31/01/2014
 • תאריך אישור מחדש
  17/01/2022
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6766
 • תאריך פרסום ברשומות
  06/03/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

הערות

התקן ניתן בחינם בעמוד תקנים לשימוש הציבור HTTPS://WWW.SII.ORG.IL/HE/PUUBLIC-STANDARDS

* שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרכישת מנוי לאוסף תקנים

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 900 חלק 1
בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות
ת"י 1068 חלק 1
חלונות: דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1099 חלק 1.1
זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1498 חלק 1
מתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 1635
סורגים לפתחים בבניינים
ת"י 2142 חלק 1
בטיחות בשטחים פתוחים - פתרונות להפרשי גבהים: פתרונות באזורים מבונים
ת"י 2279
התנגדות להחלקה של משטחי הליכה קיימים ושל מוצרים חדשים המיועדים למשטחי הליכה
ת"י 2481 חלק 1
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה - מעליות חשמליות
ת"י 50194 חלק 1
מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים
תקנה 1
תקנות החשמל (התקנת כבלים במתח שאינו עולה על מתח 2000-נמוך), התש"ס
תקנה 54001
1954-חוק החשמל תשיד
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS F2006 מאוזכר 2010
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS F2090 מאוזכר 2010

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטיחות אש FIRE SAFETY
בטיחות חשמל ELECTRICAL SAFETY
ברכות שחייה SWIMMING POOLS
בתים HOME
בתים פרטיים SINGLE-FAMILY BUILDING
החלקה SLIP
מדרגות STAIRS
מיון RATING
מעקה GUARD RAILS
תאונות) נפילה) FALLING (ACCIDENTS)

לא קיימים מונחים לתקן זה