עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 101

מנעול חבוי לדלת סובבת

MORTICE LOCK FOR HINGED DOOR

מנעול חבוי לדלת סובבת  תקן זה חל על מנעולים חבויים לדלתות סובבות שהלשון  .והבריח בהם נפרדים  בריח המנעול  לשון המנעול  אגוז המנעול  לוחית המנעול  קופסת המנעול  לוחית נגדית  פחית מגן  חלקים גלויים  מנעול חבוי לדלת חיצונית 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  01/10/1987
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  קת 7377
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/05/2014
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  מכונאות

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 101 1976 01/10/1987
ת"י 101 1979 01/10/1987
ת"י 101 1980 01/10/1987
ת"י 101 1984 01/10/1987
ת"י 101 1985 01/10/1987

88-03-28-לשעבר רשמי-י"פ 3521 88-01-28 מחייב מ הסרת רשמיות מסעיפים : 107;202;203;301-312 מיום 98-11-01 99/4/8-הסרת רישמיות של הסעיפים 106.1.3,106.1.2 מ (יפ 4751(תיקון הודעה ,107 ,106.1.3 ,106.1.2 ,כל הסעיפים רשמיים למעט) .312 ,301 ,203 ,202 .לשעבר רשמי חלקי .2014 ביטול רשמיות פורסם בי"פ 7377 בתאריך 14 במאי תחילתה של האכרזה על ביטול רשמיות 180 ימים מיום .2014 פרסומה ברשומות, בתאריך 14 בנובמבר

מספר כותר מסמך
ת"י 258
ציפויים אלקטרוליטיים של ניקל-כרום ושל נחושת-ניקל-כרום
ת"י 266
ציפויים אלקטרוליטיים של קדמיום על מתכות ברזיליות
ת"י 293
ידיות מתכת לדלתות סובבות
ת"י 950
פרזול בניין- מנגנון גלילי למנעול- דרישות ושיטות בדיקה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 00101-00-0-1 01/03/1990 מנעול חבוי לדלת סובבת עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אבזרי בטיחות SAFETY DEVICES
בדיקות ביצועים PERFORMANCE TESTING
דלתות DOORS
דלתות סובבות HINGED DOORS
דרישות בטיחות SAFETY MEASURES
מידות DIMENSIONS
מנעולים LOCKS
מנעולים חבויים MORTICE LOCKS
אגוז המנעול
בריח המנעול
חלקים גלויים
לוחית המנעול
לוחית נגדית
לשון המנעול
מנעול חבוי לדלת חיצונית
פחית מגן
קופסת המנעול