עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 438 חלק 1

:אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון אבקות כביסה

CLEANING POWDERS - ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS AND LABELING REQUIREMENTS: LAUNDRY POWDERS

:אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון  אבקות כביסה  תקן זה חל על אבקות כביסה בכל צורה מוצקה, כגון  ,גרגרים או טבליות דחוסות, המיועדות לשימוש ביתי  מוסדי או במכבסות, והמתאימות לכביסה ידנית או לכביסה  .(במכונת כביסה (להלן:המוצר  התקן קובע דרישות להבטחת איכות הסביבה, דרישות סימון  .להבטחת בריאות הציבור ובטיחותו ומידע לצרכן 

53 ₪ (45.3 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  06/09/2012
 • תאריך אישור מחדש
  15/10/2017
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
  רשמי
 • פרסום ברשומות
  יפ 6483
 • תאריך פרסום ברשומות
  18/10/2012
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  כימיה

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

לא אוזכרו מסמכים ישראלים בתקן זה

לא אוזכרו מסמכים זרים בתקן זה

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

לא קיימות מילות מפתח לתקן זה

לא קיימים מונחים לתקן זה