עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 26 חלק 3

-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק צורה,מידות,הכנה ואשפרה

TESTING CONCRETE:CONCRETE SPECIMENS FOR STRENGTH TESTING - SHAPE,DIMENSIONS,PREPARATION AND CURING

-בדיקות בטון:דוגמות בטון לבדיקת חוזק  צורה,מידות,הכנה ואשפרה  תקן זה דן בהכנה ובאשפרה של דוגמות בדיקה היצוקות  מבטון טרי,המשמשות לבדיקת חוזק הבטון הקשוי כמפורט  .4.3-בתקן הישראלי ת"י 26 חלקים 4.2,4.1 ו  :התקן קובע את הדרישות עבור  ,המידות של דוגמות בדיקה מבטון יצוק בצורת קובייה -  גליל או מנסרה,והתכונות והמידות של התבניות  ;המשמשות ליציקתן  ,השיטות להכנת דוגמות הבדיקה,לרבות מילוי התבניות -  .הידוק הבטון ואשפרת דוגמות הבדיקה  מידות נומינליות  דוגמת בדיקה  מדגם מייצג 

102.96 ₪ (88 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  30/06/2010
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  -
 • מספר גליונות תיקון
  0
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 6118
 • תאריך פרסום ברשומות
  10/08/2010
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

מספר תקן שנת תקן תאריך ביטול
ת"י 26 חלק 3 1985 30/06/2010
ת"י 26 חלק 3 1992 30/06/2010
ת"י 26 חלק 3 2007 30/06/2010

עד תום שלוש שנים יום פרסום תקן זה, ניתן להשתמש גם בדוגמותבדיקה שמידותיהן, לרבות הסטיות המותרות 26 ממידות אלה, מתאימות לנדרש בתקן הישראלי ת"י חלק 3 מיוני 1985 על גיליונות התיקון שלו, ובתבניות ,1985 ליציקת הדוגמות המתימות למהדורת התקן מיוני

מספר כותר מסמך
ת"י 26 חלק 1
בדיקות בטון:נטילת מדגמים של בטון טרי
ת"י 26 חלק 4.1
בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק לחיצה
ת"י 26 חלק 4.2
בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק כפיפה
ת"י 26 חלק 4.3
בדיקות בטון:חוזק הבטון הקשוי-חוזק מתיחה לא ישירה
ת"י 118
בטון: דרישות, תפקוד וייצור
ת"י 1211
נפות בדיקה-אריג מתיל מתכת,לוח מתכת מנוקב ויריעה מיוצרת אלקטרוליטית-מידות נומינליות של העינות
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
EN CEN 12390-1 מבוסס על 2000
EN CEN 12390-2 מבוסס על 2009

לא קיימים גליונות תיקון לתקן זה

תאור בעברית תאור באנגלית
בטון CONCRETES
חוזק חומרים STRENGTH OF MATERIALS
טכנולוגיית צמנט ובטון CEMENT AND CONCRETE TECHNOLOGY
כפיפה BENDING
מידות DIMENSIONS
צורה SHAPE
דוגמת בדיקה
מדגם מייצג
מידות נומינליות