עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

פרטי ועדה

554902 טחינה

שם הרכז: אסנת שץ
דואר אלקטרוני: osnat_sh@sii.org.il
טלפון: 03-6465278
לא נמצאו תוכניות עבודה
לא נמצאו ישיבות בוועדה
לא נמצאו תקנים בוועדה
לא נמצא מוסדות בוועדה

מבקש להגיש מועמדותי לחבר בוועדת המומחים:

לא נבחר קובץ