עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

פרטי ועדה

5104 עומסים אופייניים על מבנים

* ועדה "חריגה" - לא חלות דרישות סעיף 3 יט בחוק התקנים
שם הרכז: לימור ארגמן
דואר אלקטרוני: limora@sii.org.il
טלפון: 03-6465264
לא נמצאו ישיבות בוועדה

מבקש להגיש מועמדותי לחבר בוועדת המומחים:

לא נבחר קובץ