עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
Certificate for: ISO/IEC 27001:2022
Certificate number: 1123499
Organization name: AUTOMAT-IT MALAM TEAM LTD.