עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה להכנת רוויזיה/גיליון תיקון לתקן ישראליפרטי מגיש הבקשה
פרטי התקן הישראלי

השינוי הנדרש בסעיפי התקן

הערה: אם הנימוק הוא רוויזיה בתקן חוץ שעליו מבוסס התקן, ציין את תאריך הרוויזיה של תקן החוץ.

No file chosen