עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

טופס בקשה להכנת תקן ישראלי

הפונה

פרטי הפונה
התקן

הבטי תקנים - הסבר בקצרה מדוע יש צורך בהכנת תקן, בהתייחסך לגורמים המפורטים להלן:

השימוש בתקן
האם יש מסמכים ישראליים המתייחסים לנושא
האם יש מסמכים זרים המתייחסים לנושאNo file chosen