עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי
לתשומת לב- באתר זה התיאור "מחייב/רישמי" מתייחס הן לתקן שהינו רשמי/מחייב במלואו והן לתקן שהינו רישמי/מחייב רק בחלקו. בכל מקרה, המידע האמור אינו מחייב ואינו בא במקום עיון במידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ובהתאם לנדרש לפי כל דין. במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין המידע המתפרסם כאן לבין מידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל, יגבר המידע המתפרסם בפרסומים הרשמיים.

ת"י 1099 חלק 1.1

זיגוג בבניינים: תכן השמשה-קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה

GLAZING IN BUILDINGS: DESIGN OF GLASS PANE - DETREMINATION OF THE GLASS TYPE AND THIKNESS OF GLASS PANE

זיגוג בבניינים: תכן השמשה-קביעת מין הזכוכית ועובי  השמשה  תקן זה דן בתכן של שמשות המיועדות לזיגוג רכיבים  בבניינים, כגון: חלונות, דלתות, מחיצות, גגות ותקרות  ,מזוגגים, מחסומים ומעקים, חלונות ראווה, קירות מסך  מדרכי זכוכית. תקן זה חל על זיגוג בפיר מעלית, אך  .אינו חל על זיגוג תא המעלית  שמשה  גג ותרה מזוגגים  אזורי סכנה  מחסום  חלון רפפות בקיר פנים  חלון רפפות בקיר חוץ  שמשה אחוזה בכל צידיה  עומס  לחץ רוח  זכוכית רפויה  זכוכית מחוזקת בחום  זכוכית מחוסמת  קורה אופקית  ('שמשמה משכית (ויטראז  אחיזה רציפה  טבילה בחום  מדרך זכוכית 

139 ₪ (118.8 ₪ ללא מע"מ)

 • תאריך פרסום
  31/10/2018
 • תאריך אישור מחדש
  -
 • תאריך תיקון טעות
  29/08/2019
 • מספר גליונות תיקון
  1
 • שפה בה כתוב גוף התקן
  עברית
 • מעמד
 • פרסום ברשומות
  יפ 7989
 • תאריך פרסום ברשומות
  14/11/2018
 • ועדה טכנית
 • ועדה מרכזית
  בניין

.29.8.2019-יש לת"י זה תיקון טעות מה 16.9.2019-תיקון הטעות פורסם בילקוט פרסומים 8441 מה

*שדה חובה

אוסף תקנים

תקן זה מופיע גם כחלק מאוסף תקנים. את אוסף התקנים ניתן למצוא בתחתת המסך. רכישה של אוסף תקנים מוזילה את עלות התקן הספציפי ומאפשרת רכישה של התקן לטווח של שנה או שלוש שנים.

לרשימת התקנים באוסף

קבצים קשורים

תוכלו למצוא עניין גם בקבצים המצורפים, הקשורים ישירות לנושא התקן המוצג

מספר כותר מסמך
ת"י 412
עומסים במבנים:עומסים אופייניים
ת"י 414
עומסים אופייניים במבנים : עומס רוח
ת"י 938 חלק 1
:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים דרישות כלליות ושיטות בדיקה
ת"י 938 חלק 3
:לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים זכוכית בטיחות
ת"י 938 חלק 7
לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים : יחידות זכוכית בידוד דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאור המערכת
ת"י 1045 חלק 3
בידוד תרמי של בניינים: בנייני משרדים
ת"י 1099 חלק 1.2
זיגוג בבניינים: תכן השמשה - קביעת עמידות השמשה בעומס
ת"י 1099 חלק 2
זיגוג בבניינים: תכן הזיגוג- שמשות ממוסגרות בכל היקפן
ת"י 1142
מעקים ומסעדים
ת"י 1212
דלתות-אש : עמידות-אש
ת"י 2481
מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה- דרישות יסוד
תקנה 70010
-תקנות התכנון והבניה(בקשה להיתר,תנאיו ואגרות)תשל 1970
קוד ארגון שם הארגון מספר מסמך מידת התאמה שנת המסמך
ASTM AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS E2751 מאוזכר 2017
EN CEN 1863 מאוזכר 2011
סוג מספר מתאריך כותר גליון התיקון שפה הערה
תקן 01099-01-1-1 12/02/2019 זיגוג בבניינים: תכן השמשה-קביעת מין הזכוכית ועובי השמשה עברית

גליון תיקון זה ניתן לרכישה במרכז המידע של מכון התקנים. לפרטים נוספים ורכישה אנא פנו לטלפון 03-6465191 או לדוא"ל library@sii.org.il

תאור בעברית תאור באנגלית
אלמנטים בקונסטרוקציות, חלקי מערכת מבנה CONSTRUCTION SYSTEM PARTS
בניין BUILDING
דלתות DOORS
זיגוג GLAZING
זכוכית GLASS
חומרי בנייה BUILDING MATERIALS
חלונות WINDOWS
מידות DIMENSIONS
('שמשמה משכית (ויטראז
אזורי סכנה
אחיזה רציפה
גג ותרה מזוגגים
זכוכית מחוזקת בחום
זכוכית מחוסמת
זכוכית רפויה
חלון רפפות בקיר חוץ
חלון רפפות בקיר פנים
טבילה בחום
לחץ רוח
מדרך זכוכית
מחסום
עומס
קורה אופקית
שמשה
שמשה אחוזה בכל צידיה