נושא: הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61386 חלק 24.0 מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5700 - פולימרים
חברי הוועדה הטכנית 5707 - צינורות פולימרים, זרנוקים ואבז
איגוד לשכות המסחר
התאחדות התעשיינים בישראל
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות בוני הארץ
רשות ההסתדרות לצרכנות
יצרני תו תקן
מעוניינים

הצעה לרויזיה להערות הציבור - ת"י 61386 חלק 24.0: מערכות מובלי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעה לרויזיה המופצת להערות הציבור לתקופה של 21 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 05/03/2023 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת osnat_sh@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי אסנת שץ, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט אסנת שץ: טל' 03-6465278 דוא"ל: osnat_sh@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter115290.docx

בכבוד רב,
אסנת שץ
מנהל תחום רכזת תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 570704 - צנורות חשמל ותקשורת - מחוץ לבניין