נושא: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
התאחדות בוני הארץ
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
איגוד התעשייה הקיבוצית
לשכת המהנדסים והאדריכלים
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד לשכות המסחר
בטרם לבטיחות ילדים
רשות ההסתדרות לצרכנות
ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

גליון תקון לת"י 900 חלק 2.15 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים לחימום נוזלים
גליון תקון לת"י 900 חלק 2.75 : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:דרישות מיוחדות למנפקים ולאוטומטי מכירות מסחריים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 26/04/2023 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter115259.docx
publicReviewLetter115744.docx
00900-02-75-2 v18A -29_3_2023.pdf
ND 900-2-75__29_3_2023.pdf
ND 900_2_15 gt2 29_03_2023 .pdf
00900-02-15-2 v18AA -29_3_2023 .pdf

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום רכז תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי