נושא: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5244 - מכשירי קירור ומיזוג אוויר
חברי הוועדה הטכנית 5122 - אחזקת מבנים
חברי הוועדה המרכזית 5100 - בניין
חברי הוועדה הטכנית 5116 - בטיחות אש
חברי הוועדה הטכנית 5112 - איטום
חברי הוועדה הטכנית 5115 - אקוסטיקה
חברי הוועדה הטכנית 8203 - אנרגיה בבניינים
חברי הוועדה הטכנית 8204 - אנרגיה בתעשייה
חברי הוועדה הטכנית 5114 - בידוד תרמי
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות בוני הארץ
ארגון המהנדסים והאדריכלים העצמ
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר
המועצה הישראלית לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לרשימת התקנים המפורטים להלן

רויזיה לת"י 994 חלק 4.0 : מזגני אוויר: התקנה
גליון תקון לת"י 994 חלק 5.0 : מזגני אוויר:התקנה במרחבים מוגנים

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 30 יום.

ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 20/05/2023 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il
לנוחותכם ההצעות מצורפות להודעה זו. ההצעות יועלו לאתר מת"י ב-24 באפריל 2023. הביקורת הציבורית תסתיים ב-24 במאי 2023.

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter111890.docx
publicReviewLetter111891.docx
00994-04-00-0-20.1.pdf
00994-05-00-1-20.1.pdf

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום רכז תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 524405 - התקנת מזגנים