נושא: הצעות להערות הציבור לת"י 994-1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

:תוכן ההודעה

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי הוועדה הטכנית 5244 - מכשירי קירור ומיזוג אוויר
חברי ועדת המומחים 820410 - מחליפי חום
חברי הוועדה הטכנית 8204 - אנרגיה בתעשייה
חברי ועדת המומחים 820414 - צ'ילרים
חברי הוועדה המרכזית 8200 - אנרגייה
חברי הוועדה הטכנית 5265 - איכות החשמל
חברי ועדת המומחים 820409 - יחידות קירור
חברי הוועדה הטכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי
חברי ועדת המומחים 524406 - משאבות חום לחימום מים
חברי ועדת המומחים 820411 - מדחסי קרר
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
לשכת המהנדסים והאדריכלים
רשות ההסתדרות לצרכנות
התאחדות התעשיינים בישראל
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניק
איגוד לשכות המסחר
יצרני תו תקן
מעוניינים

הנדון: הצעות להערות הציבור לת"י 994-1 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

רויזיה לת"י 994 חלק 1.0 : מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעות המפורטות לעיל, המופצות להערות הציבור לתקופה של 21 יום.
הת"י עודכן בעקבות בקשת הממונה על התקינה להסרת שינויים לאומיים משמעותיים בת"י. הוועדה נענתה חלקית. כמו-כן, הוכנסו שינויים להתאמה לכוונה לבטל את תקנות מקורות אנרגיה ולהתאים דרישות היעילות האנרגטית הישראליות לרגולציה האירופית. שינויים לאומיים שהוסרו כוללים: א) הסרת הדרישה למקדם הספק (קוסינוס פי) גדול מ-0.92, ב) הסרת הדרישה להוראות להתקנה של התקן למניעת גניבת קרר. לא הוסרו השינויים: א) דרישה ל-IPX4 ביחידות חיצוניות, ב) דרישות עמידות אש מוגברות.
ניתן לצפות בהצעות אלה גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 19/06/2022 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת Shalev_z@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי זיוה שלו, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לפנות לרכז/ת הוועדה זיוה שלו: טל' 03-6465182 דוא"ל: Shalev_z@sii.org.il
לנוחותכם, מצ"ב טיוטת הצעת הרוויזיה המעודכנת וטבלה המסכמת את השינויים הלאומיים - כולל עדכונים בשינויים הלאומיים

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter109583_2.docx
00994-01-00-0-20.pdf
00994-01-00-0-20ND 2022-05-26.pdf

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום רכז תקינה
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה מומחים 524402 - מזגנים