נושא: הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 60730 חלק 2.9 בקרים חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי

תוכן ההודעה:

לכבוד
חברי הוועדה המרכזית 5200 - חשמל
חברי ועדת המומחים 525525 - תרמוסטטים למחממי מים חשמליים
רשות ההסתדרות לצרכנות
איגוד התעשייה הקיבוצית
התאחדות בוני הארץ
המועצה הישראלית לצרכנות
התאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
לשכת המהנדסים והאדריכלים
איגוד לשכות המסחר בישראל
התאחדות התעשיינים בישראל
מעוניינים

הצעת תקן להערות הציבור - ת"י 60730 חלק 2.9: בקרים חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי

שלום רב, הננו פונים אליכם ומבקשים את הערותיכם להצעת תקן המופצת להערות הציבור לתקופה של 28 יום.

ניתן לצפות בהצעה זו גם באתר האינטרנט של מכון התקנים הישראלי, מצ"ב לינק :
קישור להצעת תקן
הערות יתקבלו עד ליום 10/10/2019 אך ורק על גבי הטופס המצורף.
הערות שיגיעו לאחר סיום מועד זה יטופלו ברוויזיות הבאות של התקן.
את ההערות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת michael_s@sii.org.il.
כמו כן ניתן לשלוח הערות לכתובת: אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42 רמת אביב 69977 או לפקס:6412762- 03, לידי מיכאל שיינגרט, אגף התקינה.
לשאלות והבהרות אפשר לממונה על הפרוייקט מיכאל שיינגרט: טל' 03-6467676 דוא"ל: michael_s@sii.org.il

לעיונכם מצ"ב:
publicReviewLetter104482.docx

בכבוד רב,
מיכאל שיינגרט
מנהל תחום
אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
העתק: דליה ירום - מנהלת אגף התקינה
חברי וועדה טכנית 5255 - ציוד חשמלי לשימוש ביתי