עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

קורס מנהלי אירועים לפי ת"י 5688 - Crowd Safety Management

עפ"י התקנים המוכרים (תקן ישראלי של מכון התקנים 5688, פריט רישוי 7. 7.ה של משרד הפנים) נקבע שיש למנות מנהל אירוע באירועים המוניים.

בתקנים אלו נקבע שלמנהל אירוע ישנה אחריות לנושא הבטחון והבטיחות באירוע - נושאים מורכבים הדורשים ידע והכשרה מקצועית .

מנהל אירוע נקבע ע"י מפיק האירוע ולעתים המפיק עצמו משמש גם כמנהל האירוע. לצד מנהל האירוע עובדים במקביל קב"ט וממונה בטיחות (בעל מקצוע/בעל מקצוע מוסמך) .

מטרות הקורס:

 • מטרת הקורס היא להקנות ידע וכלים למנהל אירוע, לנהל אירוע המוני תוך התמחות ומיקוד בתכנון וניהול תנועת קהל, בטיחות ואבטחה באירוע המוני.
 • הכרות עם דרישות החוק בנוגע לאחריות מנהל אירוע והאופן בו תמושש אחריות זו.
 • רישוי ואישור אירוע, על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 ותקנותיו ועל פי חוק הבטיחת במקומות ציבוריים, תשכ"ג-1962.
 • הכרות עם תחום ההפקה.
 • תרגול מעשי בשטח.

נושאי הלימוד:

 • הגדרת תפקיד ואחריות מנהל אירוע.
 • רגולציה והיבטים משפטיים.
 • ניהול תנועת קהל.
 • קונסטרוקציה ארעית וקבועה.
 • סכנות חשמל.
 • שימוש בפירוטכניקה.
 • דרישות משרד הבריאות.
 • נגישות באירוע.
 • תהליך רישוי אירוע.

קהל היעד:

 • מפיקים: רשויות מקומיות, מפיקים פרטיים.
 • קב"טים
 • מנהלי בטיחות / ממוני בטיחות / יועצי בטיחות

צרו איתנו קשר נשמח לעמוד לרשותכם

פרטי יצירת קשר