עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

ניהול ידע

רקע כללי
בעידן הנוכחי כמות המידע שאנו מייצרים עצומה, דינמית ומשתנה באופן תדיר. הידע המקצועי הפך להיות כלי עבודה מרכזי בכל פעולה או החלטה שאנו נדרשים לבצע.
ניהול הידע הוא תחום שתכליתו מיצוי מקסימאלי של המידע והידע הקיימים בארגון ובסביבתו, לשם קידום מטרותיו. האתגר המרכזי בארגונים הוא להפוך את המידע והניסיון שבהם מחזיקים אנשי המפתח בארגון - מידע סמוי, לא מאורגן, לא שיטתי ולא נגיש - למידע מאורגן, גלוי וזמין.
במילים אחרות, להפוך את הידע מנכס של האדם הבודד לנכס של הארגון כולו.

הקורס יכשיר את המשתתפים לקיים בצורה עצמאית ומקצועית תהליכי ניהול ידע פנים ארגוניים. הקורס ישלב למידה תיאורטית לצד למידה מהשדה המקצועי: ארגונים מנהלי ידע, מוצרים, חברות וכדומה, וכן תרגול מעשי של החומר הנלמד. שיטת הלמידה תהיה מגוונת ותבוא לידי ביטוי בתרגולים, בניתוחי אירוע, בסימולציות וכדומה. כחלק מתהליך הלמידה, יבצע כל אחד מהלומדים תרגיל מעשי שילווה אותו מתחילת הקורס ועד סופו, בהתאם לשלבי הלימוד וליישום תהליך העבודה השלם. התרגיל יבוצע בארגונים עצמם שבהם מועסקים הלומדים או בארגונים אחרים שבהם יש ללומדים נגישות למידע ולבעלי תפקידים מרכזיים בארגון.

מטרות הקורס

 • היכרות עם עולם המושגים ועם התשתית התיאורטית של תחום ניהול הידע והעמקת הבקיאות בתחום.
 • הקניית מיומנויות הובלה וביצוע של תהליכי ניהול ידע ארגוניים בהתאם לתהליך העבודה המרכזי ולעקרונות המקצועיים בכל אחד משלבי העבודה.
 • היכרות עם הכלים והמנגנונים לניהול ידע ואופן יישומם בארגון.
 • היכרות עם התקן לניהול ידע : ת"י 25006 ומתן כלים אופרטיביים לעמידה בתקן.

נושאי הקורס

 • אתגרי הניהול בעידן המידע – מאפייני עידן המידע (בהיבטים טכנולוגיים, כלכליים, תעסוקתיים וכדומה), מאפייני העובדים והשתנותם לאורך השנים, אתגרי הניהול.
 • מבוא לניהול ידע – גישות מרכזיות לניהול משאבי הידע בארגון (פנימיים וחיצוניים), מושגים מרכזיים, תהליכי עבודה ומתודולוגיה לניהול הידע בארגון.
 • כלים וטכנולוגיות לניהול הידע - היכרות עם הכלים והטכנולוגיות המסייעים בתהליכי תיעוד, שיתוף, פיתוח והפצה של ידע פנים ארגוני. דגש על כלים טכנולוגיים, בין-אישיים, תהליכיים .
 • הטמעה וניהול שינוי - כיצד לרתום את הארגון לשינוי דפוסי העבודה ומימוש תהליכי ניהול ידע בעבודתם השוטפת של העובדים והמנהלים, התמודדות עם התנגדויות ועוד.
 • אסטרטגיית ניהול הידע – בניית אסטרטגיה לתחום ניהול הידע בארגון ותכנית עבודה אופרטיבית הנשענת על ניתוח צורכי הידע הספציפיים של הארגון, הגדרת כיווני הפעולה, אפיון הפתרונות,
  הובלת התהליך ותפקיד מנהל הידע.
 • התקן לניהול ידע – היכרות עם דרישות התקן, בחינת רמת המוכנות של הארגון לעמידה בסטנדרטים הנדרשים ובניית תכנית ארגונית לעמידה בתקן.
 • העתיד כבר בפתח - סקירה של מגמות ניהוליות וטכנולוגיות עתידיות והשלכתן על עולם הניהול.

קהל היעד
הקורס מיועד לבעלי תפקידים בארגונים פרטיים, ציבוריים וחברתיים, אשר במסגרת תפקידם נדרשים לנהל את המידע והידע הארגוני, בין שהם מוגדרים כמנהלי הידע ובין שהם מבצעים זאת נוסף על תפקידם; מנהלי מערכות מידע, אנשי הדרכה, יועצים ארגוניים, מנהלי איכות וכן מנהלים בדרגים שונים.

למועדי קורסים וטפסי הרשמה: לחץ כאן