עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

עדכונים חשובים בעקבות נגיף הקורונה


הארכת תוקף אישורי דגם עד 01.09.2020

בהמשך להודעת הממונה על התקינה מתאריך 15.03.2020 בנושא תוקפם של אישורי דגם, שמחים להודיעכם כי מכון התקנים עדכן את מערכותיו הנוגעות לאישור טובין מיובאים באופן שתוכלו ליהנות לאלתר מהקלה זו.

המשמעות המעשית הינה הארכת תוקפם של כל הדגמים/משפחות דגמים בכל תיקי המוצר שנפתחו במכון התקנים ותוקפם עומד לפוג בקרוב עד לתאריך 01.09.2020.