עבור לתוכן הראשי דלג לאזור חיפוש דלג לבר ניווט ראשי

עדכונים חשובים ליבואנים

עדכון לוחות הזמנים לכניסת הדרישות החדשות בתקן ת"י 5113, בהתאם לעדכון בדרישות התקן ע"פ המסלול האירופאי:


תקן 5113 הינו אימוץ של התקינה העדכנית האירופית או ע"פ דרישות המִנהל הפדרלי האמריקאי למזון ותרופות (FDA).
בספטמבר 2020, פרסמה הנציבות האירופית רגולציית עדכון מס' 2020/1245 לרגולציה מס' 10/2011EU.
מדובר בעדכון מהותי וחשוב אשר השינויים העיקריים בו הינם:
• עדכון דרישות עבור מיגרציה ספציפית – בדיקה של 24 מתכות כבדות.
• עדכון דרישות עבור מיגרציה ספציפית – בדיקת 22 חומרים מסוג אמינים ארומטיים (PAA) .
• עדכון תנאי בדיקה OMO עבור מיגרציה כללית - לכל מוצרי המזון.
• עדכון הצהרות יצרן - דרישות לחומר ביניים.

לוחות הזמנים שניתנו בדרקטיבה החדשה :
• עבור מוצרים חדשים, כניסתה לתוקף של הדירקטיבה החדשה תהיה החל מה 22/3/2021.
• עבור דגמים קיימים, תתאפשר תקופת מעבר החל מ23/3/2021 ועד לתאריך ה 22/9/2022 בתקופה זו, שתי הדירקטיבות תהיינה תקפות ויבואנים יהיו רשאים לבחור להיבדק בהתאם לשיקול דעתם.
במטרה לקדם שחרור משלוחים באופן יעיל, נבקשכם להתחיל בביצוע חידושי בדיקות דגם ביוזמתכם (טרום יבוא). לחילופין ניתן לבקש לבצע בדיקה מתוך המשלוח.
לצורך ביצוע חידוש בדיקות הדגם יש לפנות לרחל לביא במייל: rachel_lavi@sii.org.il או בטלפון 03-6465138 שלוחה 1.
תשומת ליבכם כי עדכון זה אינו ישים ללקוחות אשר נבדקים ע"פ מסלול FDA.